Studenten krijgen meer tijd voor studie

Deze plannen van Hermans staan in een uitgelekte notitie die hetkabinet begin februari gaat bespreken. Met zijn plan wil deminister de studiefinanciering flexibeler maken. Zo'n flexibelbeurzenstelsel was in het regeerakkoord beloofd. De Tweede Kamer isenthousiast over het plan.

Hermans laat het bestaande stelsel van de prestatiebeursgrotendeels in tact. Dat betekent dat studenten ook in de toekomstvier jaar beurs krijgen. Die hoeven ze niet terug te betalen als zehard genoeg studeren. In het eerste jaar moeten ze minstens 21studiepunten halen. Daarnaast moeten ze op dit moment nog binnenzes jaar afstuderen.

Maar die laatste eis gaat Hermans versoepelen. Deze zogehetendiplomatermijn wil hij verlengen van zes naar tien jaar. Daardoorkunnen studenten die dat willen hun studie zonder bezwaar eentijdje onderbreken, bijvoorbeeld om te gaan werken.

Hermans wil ook de leeftijdsgrens aanpassen. Nu verliest eenstudent die 27 jaar wordt zijn recht op een beurs. Als Hermans zijnzin krijgt, komt die grens op dertig jaar te liggen.

Ten slotte wil de minister studenten die hun eerste jaarverprutst hebben meer kans geven dat goed te maken. Wie minder dan21 punten haalt, kan volgens de bestaande regels voorkomen dat hijeen jaar beurs moet terugbetalen door alsnog in vier jaar eendiploma te halen. Ook die termijn wil Hermans verlengen tottien.

Ook aan duale studenten, die werken en leren combineren,besteedt Hermans aandacht. Hermans wil studenten recht geven opbeurs en OV-kaart, ook in de perioden dat ze werken en salariskrijgen. Die perioden gaan dan wel af van de vier jaar dat ze eenbeurs krijgen.

Hermans wil de nieuwe regels in het studiejaar 2000/2001laten

ingaan. Hoeveel dat kost en waar het geld vandaan moet komen, isnog niet duidelijk.

De studentenbonden zijn enthousiast over wat er nu is uitgelekt."Hartstikke positief", noemt ISO-voorzitter Roos Zwetsloot deverlenging van de diplomatermijn. De LSVb is blij dat het moordendestudietempo nu wat omlaag kan. Over de leeftijdsgrens van dertigjaar zijn de twee bonden minder te spreken. Het kabinet wil datiedereen levenslang blijft leren, zegt de LSVb, en dat kan niet metzo'n grens.

HOP, Hanne Obbink