Studenten met fout adres lopen beurs mis

Body: 
Studenten die niet meer bij hun ouders wonen, moetener in de toekomst voor zorgen dat ze op het goede adresingeschreven staan. Doen ze dat niet, dan lopen ze driehonderdgulden per maand mis.

Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van minister Van Boxtel(Grote-Stedenbeleid). Wie niet correct staat ingeschreven bij deburgerlijke stand, krijgt bijvoorbeeld geen uitkering meer. Zo moetuitkeringsfraude voorkomen worden.

Ook studiefinanciering valt onder de nieuwe wet. De InformatieBeheer Groep gaat in de toekomst van alle uitwonende studentencontroleren of het adres dat zij opgeven klopt met de gegevens vanhet gemeentelijk bevolkingsregister. Is dat niet het geval, dankrijgt een student geen beurs voor uitwonenden (435 gulden permaand), maar een thuiswonendenbeurs (driehonderd guldenminder).

Als de wet meteen zou worden ingevoerd, krijgen tienduizendstudenten ten onrechte een korting op hun beurs, zo bleek vorigjaar uit een onderzoek. Dat zijn studenten die wel op kamers wonen,maar sjoemelen met hun adres. Hun huisbaas dwingt hen daartoe: diewil alleen kamers verhuren als ze zich niet inschrijven bij degemeente. Zo voorkomen huisbazen dat ze huursubsidie ofuitkeringsgeld mislopen of extra belasting moeten betalen.

Om deze groep kamerbewoners tegemoet te komen, wil Van Boxtel denieuwe regels pas over twee jaar, in het studiejaar 2001/2002 lateningaan. Alleen studenten die dan voor het eerst een beursaanvragen, krijgen met de wet te maken. Wie daarvoor al een beursheeft, houdt die.

Volgens de studentenbonden maakt dat uitstel niets uit. "In tweejaar verandert er natuurlijk niets", zegt Roos Zwetsloot van hetISO boos. "Laat de overheid de huisjesmelkers eens aanpakken."Peter van de Wijngaart van de LSVb noemt het wetsvoorstelbelachelijk. "De overheid is toch ook verantwoordelijk voor hettekort aan studentenkamers!"

HOP, HO