Studentenactie tegen Hermans

Body: 
Hij heeft er anderhalf jaar op moeten wachten, maardeze week was het zover: minister Hermans heeft zijn eerstestudentenactie te pakken.

Zo'n tien studenten verstoorden maandag de vergadering van deTweede Kamer met een 'estafette-speech'. Om beurten lazen ze eenstukje voor uit een verklaring, waarna ze de zaal werden uitgezetdoor een bode. De Kamer besprak het Hoger Onderwijs en OnderzoekPlan, waarin Hermans zijn toekomstvisie uiteenzet.

Volgens de actievoerders besteedt de minister veel te weinigaandacht aan studenten. "En dat terwijl het in het hoger onderwijsméér dan overloopt van misstanden." De studenten wezenonder meer op het gebrek aan studenteninspraak en op te hogestudiekosten.

De woede was ook gewekt door de standpunten die enkeleuniversiteitsbestuurders vorige week in de kranten ventileerden. Zowil de Leidse collegevoorzitter Vredevoogd dat universiteiten zelfbepalen hoeveel collegegeld zij vragen en welke studenten zijtoelaten. Zijn Amsterdamse collega Noorda bepleitte dat studentende tweede fase van hun studie geheel zelf betalen.

"Die bestuurders zeggen wat Hermans nu nog niet durft tezeggen", vermoedt voorzitter Fransien van ter Beek vanstudentenbond LSVb. Die bond zei overigens niets met de actie temaken te hebben, maar had er wel 'begrip' voor. De tweedestudentenbond, het ISO, had dat niet: voorzitter Kristian Valkmopperde over een 'slechte timing'.

Al voordat de studenten hun actie begonnen, had de Tweede Kamerde minister gevraagd extra aandacht te besteden aan studenten. Alsuniversiteiten en hogescholen meer vrijheden krijgen (zoals Hermanswil), moet ook de rechtspositie van studenten aangepast worden,vindt de Kamer. Elke hogeschool of universiteit zou eenonafhankelijke ombudsman voor studenten moeten krijgen.

Ook in een ander opzicht werden de studenten op hun wenkenbediend. Minister Hermans herhaalde nog eens zijn standpunt datniet universiteiten en hogescholen, maar de overheid moet bepalenhoe hoog het collegegeld is. Die mening wordt door vrijwel de heleKamer gedeeld.

HO, HOP