Studentenfractie FCSU opgeheven

Body: 
De Fractie Christelijke Studenten Utrecht (FCSU) heeft zichzelfvorige week opgeheven als politieke organisatie omdat geenvoltallig nieuw bestuur kon worden gevormd. De fractie, die in 1993werd opgericht als christelijk tegenwicht tegen PSO en Brug,bezette vanaf dat jaar permanent een zetel in de Universiteitsraad.De afgelopen twee jaar maakte FCSU deel uit van het UniversitairOverleg Orgaan (UOO). FCSU volgt het voorbeeld van het PSO datzichzelf al in 1997 ophief. Brug bestaat nog steeds en won bij dejongste verkieizngen vier zetels in de Universiteitsraad.