Toezicht op door Europa gefinancierd onderzoek ontbreekt

Body: 
Niemand weet of de Europese subsidies voor wetenschappelijk onderzoek het gewenste effect hebben. Dat schrijft de Europese rekenkamer in een vernietigend rapport over het toezicht op de zogeheten kaderprogramma's.

De doelstellingen van de Europese onderzoeksprogramma's zijn slecht omschreven en de prestatiemeting is zwak. Bovendien komen de evaluaties te vroeg, zodat de impact van het onderzoek niet goed gemeten kan worden. Het zijn harde woorden van de rekenkamer.

Er gaat veel geld in de onderzoeksprogramma's om: vier à vijf procent van de totale uitgaven aan research & developement in alle lidstaten komt uit een Europese pot. De invloed van de subsidies strekt nog verder, want meestal bekostigt de Unie slechts een deel van het hele onderzoek en leggen universiteiten of bedrijven de rest bij.

De Unie moet voortaan het verband tussen de wetenschappelijke en sociaaleconomische doelstellingen aantonen, vindt de Rekenkamer. Ook dient de EU van tevoren te bedenken hoe de resultaten van onderzoekssubsidies gemeten kunnen worden. Om te beginnen zouden de evaluaties consistenter moeten worden.

HOP