Twaalf vragen

Body: 
Hans Vrijmoed (22), is vierdejaars journalistiek. Hijvolgt momenteel een studie-onderdeel, waaraan zowel studentenjournalistiek als studenten geschiedenis van de universiteitmeedoen. De bedoeling is dat beide groepen van elkaar leren. Dejournalisten bekwamen zich in onderzoek, terwijl de historici hetschrijven oefenen. De samenwerking zal culmineren in een eenmaligtijdschrift over 'het burgemeesterschap', te verschijnen indecember.

Wat is je vervelendste eigenschap?

Ik kan heel bemoeizuchtig zijn: me in andermans gesprekkenmengen en ongevraagd advies geven.

Welke karaktertrek irriteert je het meest in anderen?

Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen die het latenafweten wanneer ze samen met anderen aan een project werken.

Wat is jouw idee van perfect geluk?

Met mijn vriendin naar een festival gaan, bijvoorbeeld Parkpop.Mooi weer, lekkere muziek en gewoon een beetje in het gras liggen,daar word ik erg gelukkig van.

Geur?

Vers gemaaid gras.

Wat irriteert je het meest op de Hogeschool?

De slechte administratie. Zo heb ik nog niet één goedecijferlijst ontvangen. Of er ontbraken studiepunten of het waren erteveel, maar kloppen deed het nooit.

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

Journalistiek studeren. De opleiding geeft mij inzicht in hoe dewereld in elkaar zit en dat bevalt mij heel goed.

Aan welk woord heb je een hekel?

Hun. Iedereen gebruikt dat woord verkeerd. Als mensen bedoelen:dat hebben zij gedaan, zeggen ze: dat hebben hun gedaan.

Wie is de beste dichter die je kent?

Martinus Nijhoff. De symboliek van een gedicht als 'Het uur u',vind ik heel mooi. Een man die over straat loopt kan daarinevengoed 'de dood' zijn als 'Jezus', afhankelijk van hoe je hetgedicht zelf interpreteert.

Hoe heb je je studiekeuze bepaald?

Journalistiek is altijd mijn eerste keus geweest en geschiedeniswas mijn favoriete vak op de lagere school, vandaar dat ik nu datgeschiedenisproject doe.

Wat is je oudste herinnering?

Dat ik op drie- of vierjarige leeftijd met mijn oom en tante inde bioscoop naar Bambi zat te kijken.

Als je de 100.000 zou winnen?

Dan zou ik een appartement in Amsterdam of Utrecht kopen.

Wat wil je over vijfentwintig jaar zijn?

Gelukkig.