U-blad zoekt web editor

Op dit moment is er binnen de redactie plaats voor een

1. REDACTEUR/VERSLAGGEVER (M/V)

voor een aanstelling van 0.6 fte, voor de duur van twee jaar

en voor een

2. WEB EDITOR (M/V)

eveneens voor een 0,6 fte aanstelling, voor de duur vanéén jaar maar met de mogelijkheid van een vastdienstverband.

Functie-omschrijving:

1. Het vergaren en overdragen van hoofdzakelijk nieuws, maartevens het leveren van achtergrondverhalen en opinies. Hetmeebepalen van het redactioneel beleid. Het onderhouden vancontacten met nieuwsbronnen.

2. Het mede ontwikkelen van een beleid ten aanzien van door hetU-blad digitaal over te dragen informatie. Het vervaardigen vandigitale berichten, achtergrondverhalen en service-informatie. Hetonderhouden van contacten met relevante digitale informatiedragersen -verspreiders.

Functie-eisen:

1. HBO-journalistiek of academisch niveau. Minimaaléén jaar praktijkervaring binnen de journalistiek. Eenvloeiende pen en gevoel voor universitaire verhoudingen.Aantoonbare affiniteit met wetenschapsjournalistiek. Visie op hetdoen verschijnen van een weekblad.

2. HBO-journalistiek met als specialisatie digitalejournalistiek of vergelijkbare praktijkervaring. Gevoel vooruniversitaire verhoudingen. Belangstelling voor systeembeheer.

Salaris:

Voor beide functies: minimaal 4.179 en maximaal 5.758 guldenbruto bij een volledig dienstverband, afhankelijk van werkervaringen leeftijd.

Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de hoofdredacteur: drs. A.Heijnen, tel. 030-2531946 of (privé) 030-2447302.

Sollicitaties kunnen, voorzien van CV, verzonden wordennaar:

Sollicitatiecommissie U-blad, Postbus 85.232, 3508 AE Utrecht -met op de enveloppe vermelding: 'functie 1' of 'functie 2'.