U-raad vraagt baangarantie voor ICT'ers

Body: 
ICT-medewerkers die als gevolg van de komende reorganisatie hun baan verliezen, moeten de garantie krijgen dat zij niet werkloos worden. Dat verzoek heeft de personeelsgeleiding van de Universiteitsraad deze week aan het college van bestuur gedaan.

Met hun verzoek reageren de raadsleden op het sociaal plan dat deel uitmaakt van het omstreden ICT-reorganisatierapport. In dat sociaal plan stelt het college van bestuur dat gedwongen ontslagen als gevolg van de reorganisatie niet kunnen worden uitgesloten. De universiteit gaat zich echter optimaal inspannen om voor iedere medewerker een passend vervolg aan zijn of haar huidige baan te geven, aldus de tekst van het sociaal plan. Voor dit doel is inmiddels een Human Resource Center opgezet.

Hoewel de U-raad zegt waardering te hebben voor dit initiatief, betreurt zij dat het college van bestuur niet verder wil gaan dan een inspanningsverplichting. Omdat in het reorganisatieplan geen sprake is van een goed onderbouwde oud-nieuw vergelijking, waaruit de criteria voor ontslag eenduidig kunnen worden afgeleid, is willekeur niet uit te sluiten, aldus de personeelsfractie. Zij noemt het onacceptabel om dit risico af te wentelen op met ontslag bedreigd personeel, en vraagt het college om alle ICT'ers in geval van ontslag de garantie te geven van een passend vervolg op hun huidige baan.