Utrechts hoger onderwijs centraal in VSNU-café

Body: 
Morgen kruisen de collegevoorzitters van de UU, Yvonne van Rooy, en van de HU, Geri Bonhof, de degens tijdens het tweede VSNU-café in Den Haag.

'De gezamenlijke opdracht van universiteit en hogeschool', aldus het onderwerp van deze bijeenkomst van de universiteitenkoepel in het Haagse café Dudok. De belangstelling voor dit debat met de titel ‘De Vrede van Utrecht’ is zo groot, dat de inschrijving inmiddels is stopgezet. Behalve Van Rooy en Bonhof nemen ook de voorzitters van VSNU, Sijbolt Noorda, en van HBO-raad, Doekle Terpstra, deel aan het debat.

Universiteiten en hogescholen hebben de opdracht steeds meer en betere hoger opgeleiden voor te bereiden op hun deelname aan een kennissamenleving. Hoe leveren de twee Utrechtse instellingen een bijdrage hieraan; hoe gaan zij afzonderlijk of in samenwerking om met thema’s als studiebegeleiding of onderwijskwaliteit?, aldus de vraag tijdens de discussie die door UvA-voorzitter Karel van Toorn wordt geleid.

LSVb-voorvrouw Irene van den Broek is aanwezig om in een column de stem van de studenten te verwoorden.

AH