Van Koten op één

Body: 
Decaan prof.dr. Gerard van Koten van de faculteit Scheikunde isde meest geciteerde in Nederland werkzame chemicus. Dat blijkt uiteen Amerikaans onderzoek waarvan het Chemisch Weekblad vorige weekhet resultaat meldde. In de periode 1981-1997 werden de 355artikelen waaraan Van Koten meewerkte 5288 maal geciteerd. De enigeandere Utrechter in de Nederlandse top-25 is prof.dr.ir. DiekKoningsberger, wiens 63 artikelen 1620 maal door collega's werdenaangehaald. Internationaal nummer één werd de NederlandseAmerikaan professor Ad Bax met de onwaarschijnlijke score van21.655 uit 152.

Nagekomen bericht:

Hierboven wordt onder de kop 'Van Koten op één' gemelddat volgens het Chemisch Weekblad Scheikundedecaan prof.dr. G. vanKoten en prof.dr.ir. D. Koningsberger de enige Utrechtsescheikundigen zijn op een Amerikaanse lijst van meest geciteerdeNederlandse chemici. De faculteit Scheikunde wijst erop dat hetChemisch Weekblad in haar berichtgeving prof.dr. D. Frenkel,prof.dr. G. Blasse en prof.dr. R. Kaptein over het hoofd heeftgezien. In totaal staan er vijf Utrechtse chemici in de top-25.