Verkiezingen medezeggenschap 2018

Tijdschema verkiezingen medezeggenschapsraden 2018

 

Van 14 tot en met 16 mei 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de studentenzetels in de universiteitsraad en de faculteitsraden. I.v.m. de semesterindeling van het onderwijs organiseren UCU en UCR hun verkiezingen op een eerder moment.

 

 

Universiteitsraad

Studenten die zich kandidaat willen stellen voor de universiteitsraad kunnen dit doen van donderdag 1 maart tot en met donderdag 5 april 2018. Het Centraal Stembureau stelt vervolgens op 16 april de definitieve kandidatenlijsten vast.

 

Als je je kandidaat wil stellen voor de U-raad, kun je het kandidaatstellingsformulier downloaden of contact opnemen met Anne Marie Partridge, secretaris van het Centraal Stembureau, 030-253 4355 of a.m.partridge@uu.nl.

 

Bij voldoende kandidaten geldt onderstaande planning voor de verkiezingen:

 

 • Maandag 14 tot en met woensdag 16 mei 2018:  stemgerechtigde studenten mogen stemmen

 • Vrijdag 18 mei: bekendmaking van de uitslag van de stemming

   

   

  Faculteitsraden

  Voor informatie over en formulieren voor de facultaire kandidaatstelling voor studenten neem je contact op met de betreffende kiescommissie:

   

  Faculteit Geesteswetenschappen: Gerda Tenkink

  Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Margje van den Brink

  Faculteit Geowetenschappen: Inge de Bruyne

  Faculteit Sociale Wetenschappen: Vera Boonekamp

  Faculteit Bètawetenschappen: Johan Rozenbrand

  Faculteit Geneeskunde: Bastiaan Zwart of Ingrid Essenberg

  Faculteit Diergeneeskunde: Alastair Roolvink

  University College Utrecht: asc@uu.nl

  University College Roosevelt: Jeanette van Gels

   

  Dienstraden

  Voor informatie over eventuele verkiezingen bij de dienstraden (alleen in geval van vacatures) neem je contact op met de betreffende kiescommissie:

   

  Dienstraad UBD: Stef van der Lelie

  Dienstraad UBU: Maaike Koperdraad