Virtueel

Body: 
Het zal nog decennia duren voordat studenten naar de Bahama'skunnen vertrekken, om daar via hun laptop een Nederlandseuniversitaire studie te volgen. En dan moeten ze nòg eenretourtje kopen. Dat bleek op een symposium van de KatholiekeUniversiteit Nijmegen (KUN) over 'de virtuele universiteit'. En erzal altijd wel behoefte blijven aan een universiteit 'als enigszinsonhygiënische plek, waar studenten en docenten elkaarbesmetten met intellectuele virussen', aldus een van de sprekers.De Nijmeegse burgemeester Ed d'Hondt deelt die visie. Het was nietallemaal even intellectueel wat hij uitspookte tijdens zijn studieaan de UU. Maar hij had dit deel van zijn academische vorming nietgraag willen ruilen voor een een kille Pentium II.

Dat het voorlopig nog niet zover is, bewees het hoogtepuntvan

het symposium: een live-verbinding met universiteiten in anderewerelddelen. Een delegatie van professoren in Bogota (Colombia)kwam door alsof ze door een vooroorlogse walkietalkie praatte. Hetleverde veel ongemakkelijk geschuifel op in de zaal. "Lang leve detelefoon", aldus een toehoorder.