Vrouwen sneller dan mannen

Body: 
Vrouwen kunnen hun bul gemiddeld vier maanden eerder ophalen danmannelijke studenten. Dat blijkt uit cijfers van het CentraalBureau voor Statistiek over het studiejaar 1996-97. Mannen hebbenbij vrijwel alle universitaire studies het nakijken. In de sector'taal en cultuur' is het verschil het grootst: daar behalen vrouwenhun doctoraaldiploma gemiddeld negen maanden eerder dan mannen. Bijlandbouw- en techniekstudies kunnen mannen nog wel enigszinsmeekomen. Daar bedraagt de achterstand een maand.

HOP, MtW