wetenschap

Body: 
Een gen dat er in de wortel van de zandraket voor zorgt dat de voorraad stamcellen daar op peil blijft, blijkt vrijwel identiek met het gen dat diezelfde functie vervult in de scheut van het plantje. Die ontdekking hebben de Utrechtse ontwikkelingsgenetici Marijn Luijten en Ben Scheres samen met Duitse en Japanse collega's gepubliceerd in Nature. Stamcellen zijn nog ongespecialiseerde cellen, die bij deling zowel gespecialiseerde cellen als nieuwe stamcellen voortbrengen. Om de vorming van nieuwe stamcellen te garanderen, is zowel in de scheut van het plantje als in de wortelpunt een gen actief. Het gen in de scheut was al bekend; de Utrechtse onderzoekers hebben nu het gen in de wortelpunt geïdentificeerd. Interessant was hun ontdekking dat de genen elkaars functie kunnen overnemen als zij van plaats worden verwisseld. Dat suggereert dat er sprake is van een oeroud mechanisme, dat dateert uit een tijd waarin wortel en scheut nog geen afzonderlijke stamcelsystemen hadden ontwikkeld.

Oeroud mechanisme

EIT is slecht idee

Het Europarlement is bang dat het geplande Europese technologie-instituut (EIT) geen recht zal doen aan de verschillen binnen Europa. In plaats van één superinstelling kunnen er beter een stuk of twintig regionale instituten komen, vindt het parlement. Doel van het EIT is om de pelijke kennis in Europa te vertalen naar vernieuwende commerciële toepassingen. Het instituut zou geen eigen gebouw krijgen, maar bestaan uit verschillende kennis- en innovatienetwerken plus een overkoepelend bestuur. De gedachte is prima, vindt het parlement, maar de uitwerking kan stukken beter. Op sommige plekken in de EU gaat het nu al heel goed en daar moet je bij aanhaken. Daarom verdienen een stuk of twintig clusters met elke een eigen gebouw en zo'n driehonderd onderzoekers de voorkeur. Die clusters zouden moeten aanleunen tegen bestaande universiteiten. (HOP)

Australische koolmonoxide

Tussen oktober en maart hangt standaard een forse hoeveelheid koolmonoxide boven het Australische continent. In tegenstelling tot wat altijd gedacht werd, is een groot deel daarvan niet het gevolg van de bosbranden die Australië in die periode van het jaar teisteren. Tot verrassing van onderzoeksters Annemiek Gloudemans en Ilse Aben bleken bosbranden in Zuid-Amerika de hoofdschuldigen. De onderzoeksters van de in De Uithof gevestigde Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON) constateren dat op basis van metingen van de Europese milieusatelliet Envisat. Zij kwamen tot hun conclusie omdat ook boven de kurkdroge Australische woestijn sprake was van verhoogde koolmonoxideconcentraties. Gezien de heersende windrichting konden die onmogelijk uitsluitend vanuit Noord-Australië zijn aangevoerd, vermoedden de onderzoeksters. Dat vermoeden werd door een minutieuze analyse van de meetgegevens van Envisat bevestigd. Gloudemans presenteert haar bevindingen volgende week op de internationale Envisat-conferentie in Montreux.