Wetenschap en ondernemerschap samen in De Uithof

Body: 
In het Kruytgebouw is gisteren het Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie (CvOI) geopend. Het CvOI moet ondernemende wetenschappers en studenten gaan ondersteunen.

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het centrum dat ook als informatieloket moet gaan dienen voor bedrijven in de regio. Zij kunnen in De Uithof terecht voor vragen aan kennisinstellingen.

In het Kruytgebouw kunnen vanaf begin volgend jaar zo’n veertig startende ondernemingen van studenten, medewerkers of alumni van de UU een onderkomen krijgen in een ‘Incubator’. Ook de hogeschool heeft ruimte vrijgemaakt voor ondernemende studenten.

Het CvOI gaat de jonge ondernemers ondersteuning bieden, ondermeer op het gebied van financiering en kennisdeling.

XB