Wetenschappelijke congressen zonder vrouw taboe

Body: 
Wetenschappelijke congressen waar te weinigvrouwelijke sprekers optreden, moeten uitgesloten worden vanEuropese subsidie. Bovendien wordt het tijd dat er een soortEuropese Nobelprijs komt voor vrouwelijke onderzoekers.

Dat stelt een commissie voor aan EU-commissaris PhilippeBusquin, die onderzoek in portefeuille heeft. De plannen maken deeluit van een pakket voorstellen om meer vrouwen aan dewetenschappelijke top te krijgen. De Europese Commissie had omzulke plannen gevraagd omdat vrouwen in het onderzoek nog altijdzwaar zijn ondervertegenwoordigd.

Ook de Nederlandse universiteiten slaan een slecht figuur. Vanalle Europese landen doet alleen Oostenrijk het slechter danNederland, blijkt uit een nieuw overzicht. Maar ook in landen diebeter presteren, verdwijnen vrouwen uit beeld naarmate dewetenschappelijke functies hoger zijn. Turkije doet het met ruimtwintig procent vrouwelijke hoogleraren nog het beste.

Met zwaar geschut wil een commissie, onder leiding van professorMary Osborn (verbonden aan de prestigieuze Duitse Max PlanckStiftung) daarin verandering brengen. Zo eist de commissie dat ermeer vrouwen in belangrijke wetenschappelijke adviesorganen komen.Over drie jaar moet tenminste dertig procent van de vooraanstaandemedewerkers van zulke clubs vrouw zijn.

In 2005 moet de lat al op veertig procent liggen. Met meervrouwen in commissies die subsidies verdelen, redeneert decommissie-Osborn, zullen onderzoeksaanvragen van vrouwen mindervaak worden afgewezen. Positieve actie is volgens de commissie ooknodig in de verdeling van onderzoekssubsidies. Er moet specialefondsen komen, alleen voor vrouwen.

HOP, MtW