Nico Naus's picture
Nico Naus

Nico Naus maakt vanaf 2015 als promovendus deel uit van de Software Technology (for Learning and Teaching) groep, departement Informatica. In zijn onderzoek focust hij op software analyse, compiler technologie en generieke feedback systemen. Hij zit in de promovendiraad van de Graduate School of Natural Sciences, om de positie van promovendi te verbeteren. Daarnaast is hij lid van de landelijke onderzoeksschool IPA, en een van de oprichters van de promovendiraad van het departement informatica. Nico is ook actief bij het Promovendinetwerk Utrecht en zit in de Universiteitsraad van de UU.