Lezingen januari 2021 over Reïncarnatie & Karma

Lezingen januari 2021 online.

 

Reïncarnatie & Karma

Geven reïncarnatie en karma antwoorden op ogenschijnlijke onrechtvaardigheden in het leven? Wat is het doel, de logica en de rechtvaardigheid van reïncarnatie en karma?

Hoe zijn we in dit leven en deze levensomstandigheden terecht gekomen? Door toeval, pech, lot, je ouders of een hogere macht? Of kiezen wij er zelf voor om te reïncarneren en bepalen wij zelf d.m.v. karma waar en met wie we reïncarneren? Zijn wij een eenmalige vergankelijke mens, of blijft een deel van ons na de dood bestaan, welk deel?

Welke rol spelen reïncarnatie en karma in ons leven en hoe kunnen we zelf de regisseur van toekomstige levens worden?

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-reincarnatie-en-karma/

Lezingen over dit thema

Reïncarnatie, hoe werkt het?
Online, 6 januari 2021  19:30-21:30

Waarom reïncarneren we? Welk deel van ons reïncarneert? Hoe verloopt het proces van geboren worden, leven, sterven en uitrusten tussen twee leven is? Doen we dit los van elkaar of in verbondenheid met ontelbare anderen?

Wijsheid uit vorige levens
Online, 13 januari 2021 19:30-21:30

Wanneer reïncarnatie een feit is, beschikken we allemaal over een reservoir aan opgebouwde wijsheid uit vorige levens.

Waar ligt die wijsheid, hoe komen we hierbij? Kunnen we die innerlijke wijsheid beter leren gebruiken?

Leren van karma
Online, 20 januari 2021 19:30-21:30

Karma is de wet van oorzaak en gevolg en het herstel van evenwicht.

Soms vragen we ons af; waarom overkomt mij dit telkens weer? Tot we innerlijk inzien ‘dit moet anders’.

Hoe kunnen we van ons karma leren en veranderen?

Bestaat groepskarma?
Online, 27 januari 2021 19:30-21:30

Karma wordt soms als groep ondergaan, bij rampen, epidemieën enz.

Waarom heeft de ene mens dan toch ‘geluk’ en mist hij een vliegtuig wat neerstort, of overleeft hij een epidemie?

 

Reincarnation and karma (English)

  • February 21, 2021   14:00 PM CEST via livestream

Do reincarnation and karma provide answers to apparent injustices in life? What is the purpose, logic, and justice of reincarnation and karma?

How did we end up in this life and these living conditions? By chance, bad luck, fate, your parents, or a higher power? Or do we choose to reincarnate and determine by means of karma where and with whom we reincarnate? Do we as humans have a one-time existence? Or does part of us survive after death? If so, which part?

What roles do reincarnation and karma play in our lives and how can we become the directors of future lives?