Jan Daalder

Jan Daalder

Jan Daalder doet de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij en is een van de (her)oprichters van Nieuwe Universiteit Utrecht.

Jan Daalder is master student History of Politics and Society and one of the (re)founding members of Nieuwe Universiteit Utrecht