Current chairman of the Sports Council

Niels Vreeswijk appointed student assessor to the university

Niels Vreeswijk foto sportraad
Niels Vreeswijk in a gathering organised by the Sports Council. Photo: Sportraad

As a student assessor, Vreeswijk will advise the Executive Board on matters related to students and education. He will participate in the weekly meetings of the Executive Board, as well as the meetings between the Executive Board and faculty deans. Vreeswijk will also stay closely in touch with faculty assessors, the student members of the University Council, and important student organisations in Utrecht.

Vreeswijk's appointment was announced on Monday afternoon, June 5, during a meeting with the University Council. He is succeeding Chiara Stam, a Media & Culture student. This is the fourth year that the Executive Board has its own student assessor. 

Niels Vreeswijk, eigen foto

Eigen foto

Dit jaar is Vreeswijk nog voorzitter van de Sportraad. Vanuit die functie uit hij herhaaldelijk kritiek op het UU-bestuur dat moet beslissen over de nieuwbouw van sportcentrum Olympos. De universiteit lijkt vooral naar de kosten van studentensport te kijken en de opbrengsten daarvan te onderschatten, zo schreef Vreeswijk eerder op DUB.

De nieuwe assessor volgt het Honours leiderschapsprogramma van de universiteit. Ook is hij studentlid van de commissie die het curriculum van het departement Scheikunde tegen het licht houdt. Eerder was hij voorzitter van de studentenhockeyvereniging USHC en studentlid van de opleidingsadviescommissie van de bachelor Scheikunde.

“Als assessor zal ik me inzetten voor een nog fijnere studietijd voor iedere student”, zegt Vreeswijk in een persbericht. “Ik kijk uit naar de samenwerking met medestudenten, docenten en bestuurders om de Universiteit Utrecht verder te versterken als een instelling die uitblinkt in onderwijs en studentenwelzijn.”

Advertisement