Meer dan stenen en gras

De échte waarde van een nieuw Olympos

Foto DUB

In november verscheen op DUB het artikel ‘Vernieuwing sportcentrum Olympos complexe puzzel’. Hierin wordt beschreven waar men bij de gebiedsontwikkeling op weg naar een nieuw Olympos in 2028 allemaal tegenaan loopt. Er komen verschillende betrokken partijen aan het woord, maar één belangrijke kant van het verhaal wordt niet verteld.

Wat ontbreekt, niet alleen in het artikel, maar ook in de bredere dialoog over Olympos 2.0, is de stem van de studentensport zelf. Momenteel kunnen door ruimtegebrek jaarlijks duizenden studenten niet sporten bij een studentensportvereniging, terwijl ze dit wel graag willen. 

Ter illustratie: er sporten 5.500 studenten bij een van de verenigingen die hun thuisbasis hebben op Olympos. Ieder jaar horen 2.000 studenten dat er voor hen geen plek is. Dat is meer dan een derde van het totale aantal sporters. En dan hebben we het nog niet eens over de individuele sporters die sporten bij Olympos, zonder bij een vereniging te zitten … .

Niet alleen een vastgoedverhaal
Volgens de huidige plannen moeten we nog maar eens zien of er plek komt voor al deze studenten. Een pijnlijke situatie, vooral ook omdat we weten dat sport zoveel meer is dan alleen samen een wedstrijdje spelen. 

Sporten bevordert niet alleen de gezondheid, maar biedt ook een uitlaatklep voor studenten die dagelijks te maken hebben met prestatiedruk en diverse vormen van stress. In de huidige gesprekken die lopen gaat het helaas vaak alleen om de financiële kant van het vastgoedverhaal. 

Dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp, maar als er straks een beslissing moet worden genomen, moet er wel gekeken worden naar het gehele plaatje. Wat levert sport op voor de student, en waarom is dit ook positief voor de universiteit? Dit aspect is lastig uit te drukken in geld en wordt momenteel amper meegenomen in het gesprek. Er moet voorkomen worden dat straks de knoop wordt doorgehakt vanachter een bureau, zonder een goed beeld te hebben waarom sporten zo belangrijk is.

Betere studieresultaten
Het Human Capital Model, dat ontwikkeld is door Kenniscentrum Sport & Bewegen, illustreert treffend wat sport oplevert. Hierin worden 79 effecten van sport beschreven aan de hand van wetenschappelijke literatuur, nadat deze zijn getoetst door het Mulier Instituut en de Radboud Universiteit. 

Allereerst zijn er uiteraard de fysieke voordelen: door sport verkleinen studenten de kans op ziektes zoals kanker, diabetes of hartfalen en verbetert ook hun slaapkwaliteit. Sporten vermindert zelfs de behoefte aan een sigaret door de aanmaak van lichaamseigen stoffen. 

Bovendien levert sporten intellectuele voordelen op, niet onbelangrijk voor de universiteit. Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat bewegen cognitieve functies verbetert, en langdurig bewegen ook de leerresultaten. De doorbloeding naar de hersenen neemt toe, wat leidt tot een beter geheugen en meer concentratie en aandacht. Eindresultaat: de studieresultaten gaan erop vooruit.

Persoonlijke ontwikkeling versterkt
Studenten leren tijdens hun tijd op de universiteit niet alleen de collegestof die past bij hun opleiding. Ze ontwikkelen zich ook tot volwassenen die zelfstandig participeren in onze maatschappij. Sport draagt bij aan deze persoonlijke en emotionele ontwikkeling. Het bevordert leiderschap, doelgerichtheid, vastberadenheid, autonomie, eerlijkheid en respect voor anderen. 

Op sociaal vlak zijn de leermogelijkheden eveneens omvangrijk. Er ontstaan levenslange vriendschappen, maar er is ook een toename in gemeenschapszin en burgerzin. Jongeren leren om te gaan met regels, normen en waarden, zelfs wanneer die afwijken van hun eigen overtuigingen. Over het algemeen groeit het vertrouwen en verbetert de samenwerking. 

Georganiseerde sport brengt individuen samen met diverse sociaaleconomische en culturele achtergronden, wat leidt tot begrip voor mensen met verschillende perspectieven. Deze vaardigheid is essentieel in de hedendaagse samenleving, zoals opnieuw gebleken is na recente verkiezingen.

Het is zelfs overtuigend aangetoond dat sport kan bijdragen aan het verminderen van depressieve klachten. Dit komt doordat sport afleiding kan bieden, je in een positieve spiraal raakt en zelfs weer meer zelfvertrouwen en structuur kunt krijgen. Sport stimuleert de afgifte van belangrijke hormonen waardoor er minder stress wordt ervaren. Jongeren worden zelfs meer tevreden met het leven: een cruciale factor nu de mentale problemen bij jongeren nog nooit zo groot zijn geweest.

Gemiste kansen?
Het is dan ook jammer dat het gesprek over Olympos 2.0 vaak gaat over geld en bouwtechnische moeilijkheden. Het zou juist meer moeten gaan over de gemiste kansen voor studenten. Kansen die zij niet kunnen grijpen omdat zij niet terechtkunnen bij de vereniging waar ze graag met medestudenten willen sporten.

Daarom zijn er meer velden en zalen nodig, zoals binnenkort valt te lezen in een onafhankelijk onderzoek naar de studentensport, ingesteld door de universiteit. Indien de universiteit deze uitbereiding niet alleen kan financieren, zouden samenwerkingsverbanden met partijen op het Utrecht Science Park en ook met de gemeente - die naar onze mening medeverantwoordelijkheid draagt voor studenten als Utrechtse burgers - kunnen leiden tot een nog mooier nieuw Olympos. 

Een mooi moment om hiermee te beginnen is dinsdag 26 maart. Dan vindt op Olympos de gemeentelijke raadsinformatiebijeenkomst over studentensport plaats. Alle betrokken partijen komen dan samen om over kansen voor de studentensport na te denken. Wij roepen hen op om dan ook echt positief en constructief in gesprek te gaan, zonder meteen belemmeringen te zien. Mocht je mee willen praten? Meld je aan via de website van de gemeente.

 

Advertentie