Op 5 september 1969 kreeg de Universiteit Utrecht voor het eerst een onafhankelijk blad: U utrechtse universitaire reflexen. Dit blad kwam voort uit een fusie van twee andere tijdschriften: Sol Iustitiae dat voornamelijk gericht was op studenten en Solaire Reflexen dat meer was bedoeld voor medewerkers. U utrechtse universitaire reflexen was bedoeld voor alle geledingen. Sinds 2023 is Sol Iustitiae ook gedigitaliseerd. Het gaat om de periode 1946-1963.

In 1974 veranderde de naam in het Ublad. Dat bleef zo tot de universiteit besloot het papieren Ublad digitaal te maken. Onder luid protest verdween het papieren Ublad en ontstond in april 2010 DUB, het digitale universiteitsblad.

Om alle informatie uit het verleden toegankelijk te maken, hebben we samen met de Universiteitsbibliotheek de oude jaargangen gescand. Hieronder kunt u bladeren in alle jaargangen. U kunt per jaargang ook zoeken op onderwerp.

Het onafhankelijke Ublad geeft een kleurrijk verslag van wat er speelde op de universiteit, de stad en het studentenleven door middel van atikelen, foto’s en cartoons.

Tussen 2001 en 2004 werd samen met het Ublad het Umagazine uitgegeven. Umagazine werd in samenwerking met de afdeling communicatie van de Universiteit Utrecht gemaakt.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het K.F. Heinfonds.

In 2003 schreef historicus Kees Ribbens een geschiedenis van het U-blad met als titel Universitaire journalistiek tussen onafhankelijkheid en informatievoorziening. Dit boek is via deze pdf te lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                         

  U Utrechtse universitaire reflexen 1969-1974


 

                         

        Utrechts universiteitsblad 1974-1983


 

                       

                    UBlad 1983-1998


 

 

           

                 Ublad 1998-2004


 

 

                

                      Ublad 2004-2009


 

 

                  

                Umagazine 2001 - 2004