De redactie van DUB besteedt continue aandacht aan de samenstelling van de inhoud van onze sites. De redactie is daarbij gebonden aan zorgvuldigheid en journalistieke spelregels, zoals het toepassen van hoor en wederhoor.DUB publiceert geen uitingen die strijdig zijn met wettelijke bepalingen of met de eisen van goede smaak, of uitingen die onnodig schade berokkenen aan personen of organisaties. Bijdragen waarin sprake is van onderbouwde aantijgingen aan het adres van personen, worden alleen geaccepteerd indien zij met naam en functie zijn ondertekend.

De redactie is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van de site. De meningen op DUB geven niet de mening of het beleid van de Universiteit Utrecht weer.

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties of voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

De redactie behoudt zich wel het recht voor ingezonden materiaal of reacties in te korten en aan te passen of zelfs, indien de spelregels niet in acht worden genomen, geheel te verwijderen.

Ondanks de zorg van de redactie voor de inhoud is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Eventuele onjuistheden kunt u melden bij de hoofdredacteur Ries Agterberg

Mocht u ontevreden zijn over de werkwijze van de redactie of het gepubliceerde resultaat, kunt u protest aantekenen bij de hoofdredacteur. Wanneer u daarna nog ontevreden bent kunt u een klacht indienen bij de redactieraad van DUB. Deze raad zal dan een uitspraak doen.

U kunt deze schriftelijk indienen door te schrijven aan:

Redactieraad DUB, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht

Of per mail aan de secretaris van de redactieraad Anne Marie Partridge

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

DUB neemt het copyright serieus en doet zijn best om de rechten van gepubliceerde foto’s te achterhalen. Mocht er echter een foto op de site staan zonder de correcte bronvermelding, meldt het ons dan aan de redactie.