Iedereen kan reageren op artikelen in DUB. Wij stellen het op prijs als er onder eigen naam gereageerd wordt. Voor de inhoud van de reacties hanteren wij enkele spelregels.

 Zo moet een reactie:

 • over het onderwerp gaan
 • bijdragen aan een vruchtbare discussie
 • in correct Nederlands zijn geschreven

Een reactie mag geen:

 • laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten, waaronder smaad, laster en racisme
 • privacygevoelige informatie openbaar maken
 • reclame maken
 • artikel (of groot deel) van derden kopiëren

Sancties

 • Een reactie die een van de bovenstaande regels overtreedt, wordt verwijderd
 • Bij een overtreding volgt een waarschuwing
 • Bij een tweede overtreding volgt een uitsluiting van drie maanden
 • Bij bewust kwaadaardig gedrag, zoals het posten onder meerdere schuilnamen kan directe uitsluiting volgen
 • Mensen die bewust een bij herhaling en agressieve stelling poneren om te provoceren, krijgen ook een uitsluiting
 • De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.