over DUB

Doordat ook de redactie van DUB thuis werkt vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, zijn de redacteuren van DUB alleen bereikbaar via hun 06 nummer. Handig daaraan is dat we ook te appen zijn. De nummers vindt u onderaan deze pagina.

DUB is de onafhankelijke nieuws- en opiniesite met actueel nieuws en achtergronden van de universitaire gemeenschap in Utrecht. Het is een platform voor informatie, inzichten en debat. DUB is een onmisbare bron voor studenten en medewerkers die betrokken zijn bij de UU.

De redactie stelt bijdragen van lezers zeer op prijs. Neem contact op met de redactie voor opinie en nieuwstips: via dubredactie@uu.nl , bel de redactie: 030-253 3335 of kom langs bij de redactie in het Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8) op kamer 123.

Ons postadres is
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

Kun je goed schrijven en heb je journalistieke ambities? DUB werkt ook met freelance studentmedewerkers en biedt studenten de kans om enkele maanden stage te lopen op de redactie. Meld je hier aan.

U kunt ook zelf agendaberichten of kleine advertenties (ukjes) plaatsen. Deze kunt u posten op de Podiumpagina.

Adverteren op DUB is mogelijk. Voor meer informatie klikt u hier of neem u contact op met Sarah van den Brink

Bij elk artikel kunt u een reactie plaatsen. Reageren verloopt via het commentsysteem van Disqus. U moet account aanmaken via Disqus. U kunt bij Disqus ook inloggen met uw eigen Facebook, Twitter of Google+-account.Voor het plaatsen van comments hanteren we enkele spelregels.

De redactie van DUB bestaat uit:

·         Ries Agterberg, tel.: 06- 393 02905 / mail (hoofdredacteur)

·         Xander Bronkhorst, tel.: 06 - 393 02909 / mail (verslaggever-redacteur)

·         Eva de Koeijer, tel.: 06 - 420 97 486  /  mail (verslaggever-redacteur)

·         Gwenda Knobel, tel.: 06 -185 93322 / mail (verslaggever- (eind)redacteur)

·         Marjorie van Elven, tel.: 06 - 360 39 403  mail (international editor)

·         Helga Wellink, tel. 030- 253 4671/ mail (vormgever)

·         Sarah van den Brink, tel.: 030 - 253 3335/ mail) (social media, prijsvragen, advertenties)

Webmaster: Chris Konings (C.Konings@uu.nl) en webteam H&S.

De vertalingen op de Engelse site worden gedaan door Indra Spronk en Minthe Woudstra.

Freelancers: Nina van der Bent, Noortje van Bentum, Floris van Bodegraven, Lotte Boon, Layla Deibert, Marlies Dinjess,  Mereyn Geskus, Susanne Geuze, Erik Hardeman, Marcel Hobma, Tim de Hullu,  Rosanne de Jong, Anne Karthaus, Bas Koppe, Wieneke van Koppen,  Lily Lange, Sophie Martens, Matthijs Meulblok,  Noah Moeys, Lisanne van Sadelhoff,  Jane Singer, Jelle Talsma,  Robert Urbascheck, Eva Verbeek, Cas van Vliet, Kees Wagemans, Roel Weerheijm, Simon de Wilde. 

Vaste medewerkers: Baaierd, Niels Bongers (cartoons), Nina van der Bent, Francis van den Brink (campuscolumnist),  Ype Driessen (3Hoog), Joris Graff, Martijn van der Meer, Joshua Peeters (cartoons), Ivar Pel (Fotografie), Keerthi Sridharan (campus columnist), Marij Swinkels.

Redactieraad: Pieter Hooimeijer  (voorzitter), Michiel de Hoog (extern lid), Marte Vroom (studentlid), Bas Mesters (extern lid), Anja Smit (OBP), Berteke Waaldijk (WP), Sebastian Wijnands (studentlid) , Margot van der Kamp (ambtelijk secretaris).

DUB is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau. Dit bureau publiceert artikelen over het hoger onderwijs. Tel 020 - 3880040/ mail 

DUB is een journalistiek medium. Het overnemen van informatie is toegestaan mits dit gebeurt met bronvermelding en voor digitale medium is een link naar onze site verplicht. Het overnemen van artikelen kan alleen na toestemming van de redactie.

Het copyright van de artikelen die DUB publiceert van het HOP, liggen bij het  Hoger Onderwijs Persbureau.

DUB neemt het copyright serieus en doet zijn best om de rechten van gepubliceerde foto’s te achterhalen. Mocht er echter een foto op de site staan zonder de correcte bronvermelding, meldt het ons dan aan de redactie.

DUB is inhoudelijk onafhankelijk. Een redactieraad houdt toezicht op de journalistieke werkwijze van de redactie. De onafhankelijkheid is geregeld in een redactiestatuut (pdf).

DUB is aangesloten bij de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media.

Organisatorisch maakt DUB deel uit van de Universiteit Utrecht en is ondergebracht bij de Directie Communicatie & Marketing