De redacteuren van DUB zijn goed bereikbaar via hun 06 nummer, ook via Whats app. Het redactienummer (vaste lijn) is ook nog in gebruik. De nummers vindt u onderaan deze pagina. U kunt ook langskomen in onze kamer in het Bestuursgebouw (0.38A).

DUB is de onafhankelijke nieuws- en opiniesite met actueel nieuws en achtergronden van de universitaire gemeenschap in Utrecht. Het is een platform voor informatie, inzichten en debat. DUB is een onmisbare bron voor studenten en medewerkers die betrokken zijn bij de UU.

De redactie stelt bijdragen van lezers zeer op prijs. Neem contact op met de redactie voor opinie en nieuwstips: via dubredactie@uu.nl , bel de redactie: 030-253 3335 of kom langs bij de redactie in het Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8) op kamer 038A.

Ons postadres is
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

Kun je goed schrijven en heb je journalistieke ambities? DUB werkt ook met freelance studentmedewerkers en biedt studenten de kans om enkele maanden stage te lopen op de redactie. Meld je hier aan.

U kunt ook zelf agendaberichten of kleine advertenties (ukjes) plaatsen. Deze kunt u posten op de Podiumpagina.

Adverteren op DUB is mogelijk. Voor meer informatie klikt u hier of neem u contact op met Sarah van den Brink

Bij elk artikel kunt u een reactie plaatsen. Reageren verloopt via het commentsysteem van Disqus. U moet account aanmaken via Disqus. U kunt bij Disqus ook inloggen met uw eigen Facebook, Twitter of Google+-account.Voor het plaatsen van comments hanteren we enkele spelregels.

De redactie van DUB bestaat uit:

·         Ries Agterberg, tel.: 06- 393 02905 / mail (hoofdredacteur)

·         Xander Bronkhorst, tel.: 06 - 393 02909 / mail (verslaggever-redacteur)

·         Isabella Hesselink, tel.: 06 - 432 79262  /  mail (verslaggever-redacteur)

·         Gwenda Knobel, tel.: 06 -185 93322 / mail (verslaggever- (eind)redacteur)

·         Marjorie van Elven, tel.: 06 - 360 39 403  mail (international editor)

·         Helga Wellink, / mail (vormgever)

·         Sarah van den Brink, tel.: 030 - 253 3335/06229 82643 mail (social media, prijsvragen, advertenties)

Webmaster: Daan Asscheman (d.asscheman@uu.nl) en webteam H&S.

De vertalingen op de Engelse site worden gedaan door Indra Spronk, Nina Wubben, Martine Koevoets en Bart Blokland.

Freelancers: Anaïs Banzira, Nina van der Bent, Noortje van Bentum, Floris van Bodegraven, Lotte Boon, Marieke Braat, Siem Buijsse, Livia Guldie, Erik Hardeman, Winnie Henderson, Fiep Herinckx, Marcel Hobma, Madee Hofenk, Dirk Hooijer, Tim de Hullu,  Martine Jansen, Anna Knobbout, Bas Koppe, Wieneke van Koppen,  Menke Leber, Sophie Martens, Matthijs Meulblok,  Noah Moeys, Jaimy Moorman, Inge Oosterhoff,  Nouryt Prinsze,  Pieter de Vries, Kees Wagemans, Roel Weerheijm en Samuel de Weerd. 

Vaste medewerkers: Niels Bongers (cartoons), Quintijn de Leng (campuscolumnist),  Ype Driessen (3Hoog), Kelly Kurowski, Jaap Bos, Fleur Koolhof, Bodhi Verboon, Emily Hengeveld, Ruud Schotting,  Kees van de Sanden,  Joshua Peeters (cartoons), Ivar Pel (Fotografie), Tara van den Broek (Fotografie) Mila Bertens (Fotografie), Ivar Pel (Fotografie) Lili Szarvas(campus columnist).

Redactieraad: Anja Smit  (voorzitter), Michiel de Hoog (extern lid), Merel Dekker (studentlid), Petra Vissers (extern lid), (OBP), Berteke Waaldijk (WP), Bert Weckhuysen (WP) Chiara Stam (studentlid) , Margot van der Kamp (ambtelijk secretaris).

DUB is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau. Dit bureau publiceert artikelen over het hoger onderwijs. Tel 020 - 3880040/ mail 

DUB is een journalistiek medium. Het overnemen van informatie is toegestaan mits dit gebeurt met bronvermelding en voor digitale medium is een link naar onze site verplicht. Het overnemen van artikelen kan alleen na toestemming van de redactie.

Het copyright van de artikelen die DUB publiceert van het HOP, liggen bij het  Hoger Onderwijs Persbureau.

DUB neemt het copyright serieus en doet zijn best om de rechten van gepubliceerde foto’s te achterhalen. Mocht er echter een foto op de site staan zonder de correcte bronvermelding, meldt het ons dan aan de redactie.

DUB is inhoudelijk onafhankelijk. Een redactieraad houdt toezicht op de journalistieke werkwijze van de redactie. De onafhankelijkheid is geregeld in een redactiestatuut (pdf).

DUB is aangesloten bij de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media.

Organisatorisch maakt DUB deel uit van de Universiteit Utrecht en is ondergebracht bij de Directie Communicatie & Marketing