home

Home

De landelijke verkiezingen zouden wel eens het einde kunnen betekenen voor het leenstelsel: de meeste politieke partijen pleiten voor een grondige hervorming. Als het aan de studenten zelf ligt, wordt de basisbeurs geherintroduceerd en komt er een ruime compensatie voor de leenstelselgeneratie.