home

Home

Masterstudent Filosofie, broeder en priester. John is het allemaal. Gekleed in een habijt volgt hij colleges en organiseert hij activiteiten voor de Katholieke Studenten Utrecht. Op donderdag komen studenten en monniken samen om te eten, bidden en praten over het geloof. Freelancer Jelle Talsma schuift aan.