Het DUB maakt gebruik van een drietal cookies. Deze helpen om de website bruikbaarder te maken, zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.


AddtoAny  (addtoany.com)
Doel: het mogelijk maken om artikelen te delen buiten het DUB
Voor meer informatie: https://www.addtoany.com/privacy

GoogleAnalytics (analytics.google.com)
Doel: Data verzamelen over het gebruik van de website
Aanvullend: deze cookies is privacyvriendelijk ingesteld om te voldoen aan de AVG
Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Disqus (help.disqus.com)
Doel: Discussies onder de artikelen mogelijk maken
Voor meer informatie: https://help.disqus.com/terms-and-policies/faqs-on-privacy