Diana Vela Almeida
PF-Diana Vela Almeida.jpg

Diana Vela Almeida

Diana Vela-Almeida – Assistant Professor at the Copernicus Institute of Sustainable Development

Artikelen

Opinie

Maya Wind's boek kon niet op een crucialer moment verschijnen

Studenten ontpoppen zich als de morele gidsen van internationale solidariteit

Opinion

Maya Wind's book couldn't have arrived at a more crucial moment

Students emerge as the moral stewards of international solidarity