executive board

<p>Het College van Bestuur is het driekoppige bestuur van de Universiteit Utrecht en bestaat uit de rector, de collegevoorzitter en de vicevoorzitter (voorheen het derde lid genoemd).</p>