Afmelden voor een tentamen; echt ziek of …?

Ziekmelden voor een tentamen. Ja of nee?
Ziekmelden voor een tentamen. Ja of nee?

Je ziek melden als je een tentamen niet ziet zitten; dat heeft misschien iedereen wel eens gedaan. Maar de faculteit Sociale Wetenschappen merkte dat sommige studenten wel heel vaak een toets laten schieten. Veelmelders moeten daarom vanaf dit jaar een goed verhaal hebben. (Met Video)

De opleiding Psychologie telde onlangs zo’n 40 tot 50 studenten die zich meer dan acht keer afmeldden voor een toetsmogelijkheid. Ook bij andere opleidingen van de faculteit is het een probleem. Het verzorgen van steeds weer nieuwe toetsen voor ziekmelders is een bron van ergernis en van werkdruk voor docenten.

Het faculteitsbestuur ondernam daarom actie. Studenten mogen zich nog maar één keer per jaar vrijblijvend ziekmelden of afmelden met een andere geldige reden. Dat is - zo je wilt - je joker of gele kaart. Bij de tweede keer binnen twaalf maanden kan er een gesprek volgen met de tutor of de begeleider. De onderwijsdirecteur beslist vervolgens of iemand een nieuwe toets mag doen.

Met deze regeling hoopt de faculteit onnodige afmelders te ontmoedigen. Ook wil zij graag zicht krijgen op de problematiek: waarom melden studenten zich af? Als er studiegerelateerde problemen als faalangst of planningsproblemen aan het licht komen, kan er samen met de tutor en eventueel de studieadviseur mogelijk ook wat aan gedaan worden.

Op de studentenwebsite staat dat een (chronische) ziekte en het overlijden van een naast familielid legitieme redenen kunnen zijn om je af te melden. Een drukke bijbaan is dat bijvoorbeeld niet. Maar het laatste woord is dus aan de onderwijsdirecteur: die maakt een inschatting van iedere situatie.

Studenten bij Sociale Wetenschappen snappen dat er een probleem is met de vele afmelders. Maar zij spraken in de faculteitsraad dit voorjaar ook enkele zorgen over de nieuwe regeling uit. Zo was er een discussie over de bewijsstukken die studenten mogelijk zouden moeten leveren. Wat zouden dat kunnen zijn? Foto’s van thermometers? 

Bovendien ligt willekeur op de loer, vonden de studenten. Elke onderwijsdirecteur kan een uitleg van een student anders wegen. Sommige studenten vinden bovendien dat er best wat begrip mag zijn voor een hardwerkende student die graag hoge cijfers wil om toegelaten te worden tot een selectieve master en zich daarom afmeldt. Als je een 6 haalt voor je toets, mag je immers niet meer herkansen.

Het bestuur van Sociale Wetenschappen en veel docenten denken dat studenten baat hebben bij een duidelijke en uniforme facultaire regeling. Deze is bovendien nog redelijk coulant naar hun mening: iedereen mag zich immers een keer afmelden.

Een gesprek met de tutor is wat het bestuur betreft ook geen strikt controlemechanisme. En het is al helemaal niet de bedoeling om van studenten onzinnige bewijsstukken te vragen. De faculteit heeft studenten laten weten dat ze bij een griep ook niet om een doktersverklaring zullen vragen. Dokters zouden die overigens toch niet geven.

Enige willekeur is bij een hardheidsclausule nooit uit te sluiten, stelt het faculteitsbestuur verder. Het gaat immers per definitie om uitzonderingsregelingen. De onderwijsdirecteur moet in overleg met de tutor tot een goede afweging kunnen komen. Via evaluaties wil de faculteit nauwlettend in de gaten houden hoe de regeling uitpakt.

De nieuwe regeling geldt voor alle toetsen vanaf blok 3, maar ook al voor de eindtoetsen van de eerste twee blokken. Een eerste mail naar alle studenten hierover zorgde nog voor wat onduidelijkheid. Welke student denkt nu dat een mail over ‘de toetsvoorziening bijzondere gevallen’ op hem of haar van toepassing is? Tot tevredenheid van studenten in de facultaire inspraak is de nieuwe tekst voor de studentenwebsite een stuk beter.

In onderstaand filmpje vroegen we studenten Sociale Wetenschappen naar hun ziekmeldgedrag. Klaarblijkelijk weten zij nog niet helemaal wat de nieuwe regeling inhoudt. Een doktersbriefje bij griep is wat de faculteit betreft dus niet aan de orde.

Advertentie