Bèta’s verslaan alfa’s in kennisbattle

De deelnemers en winnaar Wicky en haar Vickingen, foto's van de organisatie

De bèta’s hebben de Alfa versus Bèta Battle gewonnen die zes Utrechtse studieverenigingen woensdagavond op de Drift uitvochten. Hét bewijs dat bèta’s slimmer zijn - of waren de alfavragen in de quiz te algemeen?

In de jaarlijkse Alfa vs. Bèta Battle nemen tien alfateams het op tegen tien bètateams. De alfateams zijn van de studieverenigingen Alias*, Awater* en UHSK*. De bètapartijen horen bij A-Eskwadraat*, UBV* en Proton*. Om het eerlijk te houden, zijn er alfa- en bètavragen: bèta’s krijgen voor een goed beantwoorde bètavraag 1 punt en voor een alfavraag 2 punten. Andersom geldt hetzelfde.

Verenigings-eer
De quiz is een serieuze aangelegenheid, dat merk je meteen. De vierkoppige teams dagen elkaar uit en al voor de strijd officieel is losgebarsten, zie ik opgestoken vuisten. Elke vereniging wil winnen. Niet zozeer om de eer van alfa’s of bèta’s te verdedigen maar om de verenigings-eer hoog te houden.

De titelverdedigers van vorig jaar, Wickie en de Vikingen van A-Eskwadraat, lijken de beste kaarten te hebben. Hoe ze zich voorbereid hebben om de beker te behouden? “Wij hebben net backup gespeeld, een spel om de algemene kennis op te frissen.” Ook belangrijk om te kunnen winnen: de plek in de collegezaal. De titelverdedigers zitten opvallend apart: “Wij proberen een stiltezone om ons heen te creëren.’”

Alfa’s op de maan?
De quiz begint pittig voor de alfa’s: drie alfa- en drie bètavragen over de ruimte. De eerste vraag is aangemerkt als alfavraag: “Wie was de tweede man op de maan?” “Is dit een alfavraag”, mompelt één van de alfa’s in de zaal. De volgende alfavraag is ook twijfelachtig: “Wie was de bedenker van het heliocentrisme?” (Er wordt gelukkig wel uitgelegd wat dat inhoudt.)

De bètavragen in de volgende categorie, Kunst, zijn dan wel weer bèta: “Wat is de meest schadelijke stralingsvorm voor schilderijen?” Anderzijds reageert het bètapubliek geschokt op de vraag: “Wie van deze schilders wordt niet tot het impressionisme gerekend?” “What the fuck!”, klinkt er uit de zaal. “Dit is een alfavraag”, voegt de organisatie eraan toe. “Goh, echt?!”

Makkelijke alfavragen vs moeilijke bètavragen
Toch zijn de meeste alfavragen ook goed te doen voor bèta’s, vooral omdat ze algemene kennis vereisen. Makkelijk scoren dus voor de bèta’s, met die dubbele puntentelling. Iris, die namens A-Eskwadraat in de organisatie zit, geeft toe dat die algemeenheid van de alfavragen elk jaar een probleem is. ‘We hebben er dit jaar extra op gelet.”

Toch blijkt het dit jaar weer een issue. Is het dan zo dat alfavragen per definitie onder de algemene kennis vallen? “Nee”, leggen de studenten van Awater uit: “Er hadden meer specifieke vragen over Nederlands gesteld kunnen worden.” Waarna ze allemaal termen opnoemen waar ik nog nooit van gehoord heb.

Een andere suggestie die wordt gedaan is om statistiekvragen toe te voegen voor de alfa’s. “En”, zegt het meisje dat net moeiteloos allerlei ingewikkelde termen uit haar mouw schudde, “bij sommige vragen kan je je afvragen wat daar nou echt alfa aan is. Zoals die vraag over de prestaties van Engeland op het EK. Daarvoor zou je een neutrale categorie kunnen instellen, waar beide kampen 1 punt voor krijgen. Want waarom is een vraag over voetbal alfa?”

De quiz eindigt met zes inschattingsvragen waar alleen de beste teams aan mee mogen doen. Dit kan de tussenstand, met vooral bèta’s in de top vijf, nog veranderen. “Beter jullie best doen alfa’s”, roept de organisatie bemoedigend. De studenten moeten onder meer schatten hoeveel studenten er aan de UU studeren (±30.000). Een andere inschattingsvraag ontketent een ‘collectief orgasme’, zoals een van de deelnemers het achteraf treffend omschrijft. De vraag: “Schrijf pi in zoveel mogelijk decimalen achter de komma op.” Dit is hét moment om helemaal los te gaan. Door de hele zaal klinkt gelach en er wordt opgewekt gepraat. Zie je wel dat het niet nutteloos was dit te leren! Het beste team heeft maar liefst 53 cijfers achter de komma.

Wickie en haar Vikingen
Dan is het spannende moment van de uitslag aangebroken. De winnaar is eigenlijk geen verrassing meer: Wickie en haar Vikingen van A-Eskwadraat mogen de beker weer mee naar huis nemen. De tweede plek wordt gedeeld door twee teams, een biologenteam en Awater, een alfateam. Verbaasd gefluister klinkt door de zaal: “Een alfateam?” Ik besluit polshoogte te nemen: Hoe heeft dit team dat slechts uit drie mensen bestaat dit voor elkaar gekregen? Het antwoord: “Dit is Loes. Zij weet alles.” Loes: “Ik heb me voorbereid door zeven jaargangen van de Nederlandse wetenschapsquiz door te nemen.” Een goede voorbereiding, maar helaas niet genoeg om de diehard bèta’s te verslaan. Loes: “We missen onze troef. Ons vierde teamlid heeft een bètaopleiding gedaan. Als zij was komen opdagen, hadden we zeker gewonnen!”

*Alias = Taal- en Cultuurstudies
*Awater = Nederlands
*UHSK = Geschiedenis
*A-Eskwadraat = Wiskunde, Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde
*UBV = Biologie
*Proton = Scheikunde

Advertentie