Bètadecaan heeft vertrouwen in elan faculteit

Met dertien nieuwe hoogleraren is er reden voor optimisme binnen de faculteit Bètawetenschappen. Dat was de belangrijkste boodschap van decaan Van Meer tijdens een zogenoemde zeepkistbijeenkomst voor de bètamedewerkers.

Natuurlijk, er gaan toponderzoekers weg uit Utrecht en dat is jammer, maar daar staat de komst van een groot aantal nieuwe hoogleraren tegenover. Decaan Van Meer somde tijdens de oploop voor bètamedewerkers in de hal van het Minnaertgebouw dinsdagmiddag dertien posities op die op korte termijn een nieuwe invulling krijgen.

Bij de dertien hoogleraren gaat het deels om nieuwe posities, onder meer tijdelijke aanstellingen via het landelijke sectorplan voor Natuurkunde en Scheikunde. Bij andere benoemingen is er sprake van vervangingen.

Er komen onder meer nieuwe hoogleraren theoretische fysica, hoge energie fysica, informatica, gaming, ecologie, elektronenmicroscopie en organische chemie. Ook kan de faculteit drie nieuwe hoogleraren wiskunde verwelkomen. Onlangs werd al bekend dat de Leidse faculteitsdecaan Sjoerd Verduyn Lunel in 2013 naar Utrecht komt.

Decaan Van Meer reageerde met zijn rede op de zorgelijke geluiden over het al dan niet gedwongen vertrek van vooraanstaande wetenschappers. Volgens de decaan bieden de aanstaande benoemingen de faculteit de kans om de nieuwe profilering (pdf) te versterken. “Alles bij elkaar is er veel elan.”

Eerder tijdens de bijeenkomst had Van Meer een overzicht gegeven van de onderzoeksgroepen die Utrecht hebben moeten verlaten als gevolg van het bezuinigings- en profileringsproces. Het vertrek van de sterrenkundigen en de overgang van groepen naar de Geofaculteit was al oud nieuws. Tijdens de bijeenkomst dinsdag werd bekend dat de groep fysica van de mens van hoogleraar Kappers de overstap maakt naar de VU en dat de onderhandelingen over een transfer van de zonnecellengroep van hoogleraar Schropp naar Eindhoven in een vergevorderd stadium verkeren.

Van Meer concludeerde dat de faculteit de afspraken met het College van Bestuur om voor 2015 100 fte te krimpen lijkt te gaan halen. Hij zei daarbij te betreuren dat dat resultaat enigszins te niet wordt gedaan door de universitaire beslissing de interne onderzoeksfinanciering te wijzigen.

In zijn rekensom nam Van Meer ook de tien medewerkers mee die gebruik maken van de vrijwillig vertrekregeling die nog tot eind deze maand open staat. Het faculteitsbestuur noemt de regeling succesvol, maar constateert tegelijkertijd dat er vooral bij de afdelingen Communicatie en Vormgeving en de Werkplaatsen er onvoldoende gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om met een financiële vergoeding ontslag te nemen.

De faculteit moet daarnaast nog hard zijn best doen om lagere huisvestingslasten en hogere externe inkomsten te bewerkstelligen. Oud-farmaciedecaan Daan Crommelin is ingehuurd om de faculteit te helpen het eigen onderzoek te gelde te maken door middel van een valorisatie-strategie.

 

 

 

Advertentie