Bèta's en geo's worden voorbeeld in afvalscheiding

Medewerkers en studenten van de UU moeten hun afval meer en beter gaan scheiden. Daarom komen er nieuwe afvalbakken met aparte vakken voor plastic, papier en restafval. Als eerste in het nieuwe onderwijsgebouw van de bèta’s en de geo’s.

De universiteit wil haar bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk maken. Al jaren wordt het bedrijfsafval van de UU gescheiden ingezameld. Nu willen ze ook studenten en medewerkers stimuleren hun afval meer gaan scheiden. Daarom investeert de universiteit in nieuwe afvalbakken met compartimenten voor papier, plastic, GFT en restafval.

Als eerste is het nieuwe onderwijscentrum aan de beurt, Facilitair Service Centrum. Naast speciale inzamelmiddelen komt er ook een medewerker afvalzorg. Deze afvalverzorger gaat tijdens de pilotfase van een half jaar op de universiteit aan het werk om de afvalscheiding te begeleiden. Deze medewerker zal onder andere medewerkers en studenten voorlichten over het scheiden van afval, toezien op het ophalen van het afval en meten hoeveel afval daadwerkelijk gescheiden wordt.

Als de pilot slaagt moet in de toekomst al het afval van studenten en medewerkers van de UU in ieder geval in de drie, maar het liefst in vier hoofdstromen gescheiden worden. Het doel is dat in het onderwijscentrum dit jaar zeker 20% minder restafval onstaat dan in andere onderwijsgebouwen.

Het FSC vertelt waarom afvalbakken alleen niet genoeg zijn. “Een belangrijk deel is de voorlichting aan studenten en docenten”. Dat die voorlichting een belangrijke rol speelt, blijkt uit de mening van studenten. Chayenne (20) doet thuis niet heel bewust aan afvalscheiding, alleen het papier en glas gooit ze apart weg. “Ik weet heel weinig van het effect van afvalscheiding, of het écht nut heeft. Als er op de UU meer info zou komen, zouden mensen er volgens mij veel bewuster mee omgaan.”

Eén van de ideeën is om in het nieuwe gebouw de kleine afvalbakken uit collegezalen weg te halen en in de gangen speciale afvaleilanden te plaatsen. Je zult dus iets verder moeten lopen met je afval om het in de speciale bakken weg te kunnen gooien. Volgens Saskia (24) is het nog maar de vraag of dat werkt. “Die bakken vind ik top, als ik er langs loop is het een kleine moeite mijn flesje in het juiste vak te gooien. Ik vind het alleen niet zo positief dat het aantal afvalbakken dan sterk vermindert, dit maakt het lastiger.”

Ook is er vaak nog veel onduidelijk op het gebied van afvalscheiding. “Moet het bakje van de soep uit de kantine bij het karton of restafval?”. Antwoord is bij het restafval, er zit namelijk een laagje folie in. “We moeten zorgen voor een goede voorlichting en een duidelijke campagne,” zegt het FSC zelf al.
 

In het bestuursgebouw staan sinds december ook speciale afvalbakken. Ook hier wordt medewerkers gevraagd hun afval te scheiden. Deze bakken staan los van het project in het nieuwe onderwijscentrum.

 

  plastic
  restafval
  papier
  

 

 

 

Tags: duurzaam | afval

Advertentie