Betalen voor nieuw studentenhuis moet

De gemeente Utrecht mag een financiële compensatie vragen van huiseigenaren die van hun pand een studentenhuis maken. Dat bepaalde de Utrechtse rechtbank afgelopen vrijdag.

Sinds 2007 legt de gemeente Utrecht huiseigenaren die een zogenoemde omzetvergunning willen ontvangen een heffing op. Het gaat om bedragen van 15.000 tot 30.000 euro. Met dat beleid hoopt de gemeente de Utrechtse woningvoorraad aan starters- en eensgezinswoningen op peil te houden. Bovendien klaagden bewoners van  achterstandswijken als Zuilen, Overvecht en Ondiep over de toename van het aantal studenten in de wijk.

De Utrechtse rechtbank deed vrijdag uitspraak in 21 zaken waarin huiseigenaren bezwaar hadden aangetekend tegen deze regeling. De rechter oordeelde in 18 gevallen die betrekking hadden op 73 panden dat het gemeentelijke beleid ‘redelijk’ is. Met een coulanceregeling in 2009 die recht gaf op een korting van maximaal 75 procent als aan bepaalde voorwaarden was voldaan –bijvoorbeeld het hanteren van het officiële puntensysteem- was de gemeente bovendien voldoende tegemoet gekomen aan de belangen van de huiseigenaren, aldus de rechter. In drie gevallen moet de gemeente “het huiswerk overdoen”.

USF Studentenbelangen stelt in een reactie tevreden te zijn over de uitspraak. De gemeentelijke heffing op omzetvergunningen wordt gezien als een garantie voor deugdelijke studentenhuisvesting en transparantie van de Utrechtse kamermarkt. 

Advertentie