Biton en het USC: de verschillen zorgen voor vriendschap

‘Altoclub’ Biton en het ‘ballerige’ Utrechtsch Studenten Corps zijn de twee studentenverenigingen die misschien wel het meest van elkaar verschillen. Toch is vriendschap mogelijk.

Waar Biton bekend staat als ‘altoclub’, wordt van de leden van het USC gedacht dat het corporale ballen zijn die alleen maar drinken en lallen. Je zou dus niet verwachten dat de voormalige voorzitters van deze twee verenigingen het erg goed met elkaar kunnen vinden. “Je moet het verschil met de andere vereniging juist mooi vinden.”

Lukas Brand en Edzard Scherpbier hebben als voorzitters van respectievelijk Biton en het USC in het afgelopen bestuursjaar veel samengewerkt. Wat waarderen ze als bestuurders in elkaar?

Edzard: “Biton was één van de eerste gezelligheidsverenigingen die met een initiatief kwam om een bijdrage te leveren aan de Tour de France. De organisatie van de Tour wilde vervolgens dat Biton het plan ging uitbreiden, maar dit moesten ze helaas weigeren. De kennis die Lukas over zijn eigen vereniging heeft, geeft wel aan dat hij een goede voorzitter is.”

De welbespraaktheid van Edzard is juist iets wat Lukas waardeert. “We hebben veel speeches moeten geven en Edzard kwam altijd sterk uit de bus. Hij was daarin wel een voorbeeld voor me. Daarnaast is het USC groot en het managen van zo’n grote groep is compleet anders dan een meer overzichtelijke vereniging als Biton.”

Er zijn natuurlijk meer verschillen tussen de twee verenigingen dan alleen de omvang van de club. Biton is gemengd, en van het USC mogen alleen mannen lid worden. Biton heeft rond de vierhonderd leden, het USC heeft dit jaar de duizend gehaald.

Ook de interne verbanden binnen de verenigingen zijn verschillend. Het USC heeft gezelschappen, commissies, jaarclubs en 75 procent van de leden woont in een zogenoemd kroeghuis waar zowel eerste- als laatstejaars wonen.

Biton heeft ook veel commissies, maar er worden ook regelmatig simpele verbanden opgericht. Deze kunnen korte tijd, maar ook jaren bestaan. Als je bijvoorbeeld van gamen houdt, kan je bij het gameclubje. USC’er Edzard: “Dit podium bestaat niet op zo’n manier bij andere verenigingen. Vaak ligt daar de drempel hoger. Dat vind ik mooi aan Biton, het geeft de vereniging kleur”. Het USC kan daarentegen met zijn capaciteit hele grote activiteiten organiseren. “Dat ze geld kunnen verdienen met evenementen die ze organiseren, dat vind ik heel leuk”, zegt Lukas.

Toch zijn er geen zaken van de andere vereniging waar de twee jaloers op zijn. Edzard: “Het is meer dat je elkaars verschillen respecteert. Een buitenstaander verwacht misschien niet dat wij hier samen aan tafel zitten, maar je moet het verschil met de ander juist mooi vinden.” Lukas sluit zich hierbij aan: “Je zou van elkaar kunnen leren en je kan inspiratie bij elkaar opdoen. Je denkt misschien dat het USC een gesloten wereld is, maar ik vond ze juist helemaal niet mysterieus. Ik heb me altijd heel welkom gevoeld. Ik zou bijna zeggen dat ik lief ben behandeld. Het grote gebouw komt natuurlijk heel indrukwekkend over, maar het zijn gewoon collega-bestuurders die heel geïnteresseerd en vriendelijk zijn.”

Sowieso zijn Lukas en Edzard van mening dat het niet veel uitmaakt van welke vereniging je lid bent. “Het is geen kwestie van wel of geen ontgroening. Leden vormen allemaal ontzettend leuke, gezellige families die natuurlijk trots zijn op hun eigen vereniging en dat graag uitdragen. Ik herken dat in het USC en ik zou me daar echt prima vermaken”, aldus Lukas. Edzard studeert wis- en natuurkunde en veel van zijn mede-studenten zijn lid bij Biton. “Ik kan het met hen vaak beter vinden dan mensen die nergens lid zijn.”

Ondanks de waardering die Edzard en Lukas voor elkaar hebben, gaan ze clichébeelden niet uit de weg.  Edzard: “Over elke vereniging bestaan clichés en het is grappig om het daarover te hebben. Ik kan dus wel lachen en bevestigen dat iemand van Biton een alto is, maar iedereen begrijpt dat dit een grap is.” Lukas: Ik ga ook niet de moraalridder uithangen en het is ook helemaal niet nodig om stereotypering uit de weg te gaan.” Edzard: “De Almanakcommissie van Biton was een keer bij ons voor het redacteurendiner en toen heb ik een verhaal gehouden dat ik zo verbaasd was dat ze zo weinig piercings hadden. Dat vond iedereen alleen maar grappig.”

Als het vooral gaat om de overeenkomsten tussen de twee studentenverenigingen, zouden Biton en USC dan kunnen fuseren? Edzard: “Ik heb wel eens een verhaal gehoord - misschien is het wel een fabel - dat de senaat een keer heeft aangegeven dat als er iets mis zou gaan bij Biton, het USC garant zou staan en ze zou redden.” Lukas: “Echt? Dat vind ik heel sympathiek. Het is vast een broodjeaapverhaal, maar dat zou echt fantastisch zijn!”

Lukas Brand (links) en Edzard Scherpbier

Lukas Brand (links), 22 jaar
Studie: Twee premasters: Applied Ethics en Politiek & maatschappij in historisch perspectief.
Lid sinds: februari 2012 (Biton kent drie introductieperioden gedurende het jaar)
Commissies: Introductiecommissie, Activiteitencommissie, Kema, Sollicitatiecommissie, Kascommissie, Tapcommissie, Bestuur.

Edzard Scherpbier, 23 jaar
Studie: Wis- & natuurkunde 
Lid sinds: september 2010
Commissies: Almanakcommissie, Toneelcommissie, Senaat.

 

Advertentie