Boek met promotietips gaat voorbij aan romantiek van promoveren

Body: 

De aan de UU verbonden onderzoeker Julian Kirchherr schreef een boek met een succesformule om te promoveren. Het boek kreeg internationale aandacht. DUB vroeg Nico Naus, promovendus bij Informatica en vertegenwoordiger van het Utrechtse Promovendinetwerk, om een recensie van het boek te maken.

Read in English

In het boek The Lean PhD stelt Julian Kirchherr, onderzoeker bij het Copernicus instituut van de Universiteit Utrecht, voor om concepten van een succesvolle start-up methode, The Lean Start-up, toe te passen op een promotie.

Een interessant idee, want zoals Kirchherr in zijn boek beschrijft, zijn er flink wat overeenkomsten tussen beide ondernemingen. Het is een individueel proces, kost veel werk en vereist flink wat toewijding.

Drie kernpunten
Kirchherr beschrijft in drie hoofdstukken welke Lean principes toegepast kunnen worden op de promotie. Hij baseert deze aanpak op drie kernpunten. Minimum Viable product: je output moet net goed genoeg zijn. Rapid prototyping: ontwikkel je onderzoek op zo’n manier dat je constant feedback vraagt op ruwe versies. En tenslotte, End-User orientation: houd altijd je beoogde publiek in de gaten.

Deze drie kernpunten worden uitgewerkt in een hele reeks tips. Denk goed na over het onderwerp dat je kiest, bezoek veel conferenties, verzamel zo veel mogelijk feedback op je werk, allemaal tips waar iedere promovendus onomstotelijk iets aan heeft. Al is het bezoeken van 15 conferenties, zoals Kirchherr heeft gedaan tijdens zijn promotie wat veel.

Ook breekt Kirchherr een lans voor een promotie gebaseerd op losse papers, in plaats van het schrijven van hoofdstukken. Het stelt de promovendus in staat veel meer feedback te ontvangen, en waar nodig de richting van het onderzoek bij te stellen. Bij mijn weten werken promovendi aan de UU vaak al met deze aanpak, of worden de individuele hoofdstukken los gepubliceerd, om zo inderdaad eerder feedback van de wetenschappelijke gemeenschap te ontvangen.

Geen topper als begeleider
Naast deze praktische tips legt Kirchherr op pijnlijke wijze bloot wat mis is met het huidige academische systeem, en hoe een promovendus daar zijn voordeel mee zou kunnen doen. Zo geeft hij bijvoorbeeld als advies om geen topwetenschapper begeleiders te kiezen, omdat die geen tijd zouden hebben om hun promovendi van feedback te voorzien. Je kunt volgens hem beter een begeleider die aan het begin staat van zijn of haar academische carrière kiezen.

Een ander advies is om papers samen met andere promovendi te schrijven; alle auteurs mogen het paper immers in hun dissertatie opnemen.

Gebrek aan enthousiasme
Het is uiteraard goed om je bewust te zijn van de werking van het academische systeem, maar door hier zo nadrukkelijk op te focussen, ontbreekt het in het boek aan enthousiasme over het promoveren zelf. De kille aanpak van de Lean methodologie gaat volledig voorbij aan de romantiek van promoveren. Iets bijdragen aan de wereld, de voldoening van een nieuw onderzoeksresultaat, of de euforie van een geaccepteerd paper of succesvol praatje, ze komen in dit boek niet aan bod.

Alle adviezen en inzichten worden beschreven in het kader van zijn eigen promotie, die hij, zo beschrijft hij zelf, zeer succesvol heeft afgerond. Deze manier van beschrijven heeft als nadeel dat het lijkt alsof het bewijs voor deze methode vooral anekdotisch is. Immers is Kirchherr de eerste die deze methode toepast. Hoe dan ook word de promovendus die de Lean PhD aanpak ter harte neemt beloofd dat zijn of haar promotie efficiënter zal verlopen, van hogere kwaliteit zal zijn, en meer impact zal hebben.

Nederlands perspectief
Ook moet er bij dit boek een kanttekening geplaatst worden voor Nederlandse promovendi. Een groot deel van de Lean PhD aanpak zullen zij niet nodig hebben. In Nederland is promovendus immers een betaalde baan waarvoor je moet solliciteren; het schrijven van een voorstel en eigen financiering zoeken is vaak niet aan de orde. Daarnaast is Kirchherr te somber over het perspectief na de promotie, in Nederland hebben promovendi geweldige kansen op de arbeidsmarkt, blijkt onder andere uit onderzoek van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het laatste hoofdstuk stelt de vraag of je de Lean aanpak ook op de gehele wetenschap kunt toepassen. Zijn de lessen uit het boek ook nuttig na je promotie? Het antwoord daarop blijft nog wat vaag, wellicht dat we dit in Kirchherr’s volgende boek kunnen lezen.
 

Op deze site vind je meer informatie over The Lean PhD. Van Julian Kirchherr. Zo kun je je onder meer inschrijven voor een PhD Boot Camp.

Facebook Twitter Whatsapp Mail