Campuscontract verplichten mag: SSH kan aan de slag in Utrecht

Body: 

Studentenhuisvester DUWO mag huurders verplichten alsnog een campuscontract te ondertekenen. De rechter heeft dit beslist in een zaak tegen twee studenten uit Delft. Ook in Utrecht moeten  bewoners die niet studeren uit hun SSH-kamer, ook als ze nooit een campuscontract ondertekenden.

Studentenhuisvester DUWO – die ook in Amsterdam, Den Haag en Leiden studentenwoningen verhuurt – spande een rechtszaak aan tegen de twee huurders omdat ze weigerden een campuscontract te ondertekenen.

De bewoners van het Delftse complex huurden hun studentenkamer nog met een gewoon huurcontract en weigerden dat te laten ontbinden. Sinds 2006 mogen studentenhuisvesters zogenaamde ‘campuscontracten’ afsluiten, waarin studenten worden verplicht om na hun afstuderen binnen een half jaar te verhuizen.

Vorig jaar liet DUWO tien bewoners met zo’n ‘oud’ contract weten dat zij een campuscontract konden ondertekenen. Oud-studenten kregen een jaar de tijd om vervangende woonruimte te zoeken en konden daarbij hulp krijgen van de corporatie. Twee studenten weigerden te tekenen en een derde ex-student wilde niet vertrekken.

Maar de rechter vindt het redelijk dat DUWO al haar huurders vraagt alsnog het campuscontract te ondertekenen. De weigeraars krijgen nu een maand omdat alsnog te accepteren. Doen ze dat niet, dan mag de studentenhuisvester hen op straat zetten.

De oud-student moet zijn kamer sowieso per 1 juni verlaten. DUWO hoeft hem bovendien geen vervangende woonruimte aan te bieden en hij heeft evenmin recht op vergoeding van zijn verhuiskosten.

In Utrecht heeft de SSH onlangs juridische stappen ondernomen tegen enkele bewoners van de Cambridgelaan die op het complex wilden blijven wonen zonder campuscontract. De studentenhuisvester wil ook alle bewoners van de stadspanden, en de IBB- en Tuindorpcomplexen een dergelijk contract opleggen.

Hoger Onderwijs Persbureau/xb

Facebook Twitter Whatsapp Mail