Controleurs stufi-fraude willen weten waar je naar de wc gaat

DUO controleert samen met gemeenten streng op fraude met de basisbeurs voor uitwonenden. Informaticastudent Nico Naus vertelt op Facebook wat controleurs allemaal van je willen weten.

Er werden foto's van zijn kamer gemaakt, van zijn studieboeken, van zijn kleding, van foto's aan de muur. Allemaal om controleurs te overtuigen dat hij toch echt uitwonend is.

De onorthodoxe opsporingsmethoden gingen nog verder. "Ze wilden graag weten waar ik naar de wc ging, waar de badkamer was en waar ik mijn handdoeken bewaarde. Tenslotte wilden ze nog twee officiële documenten met mijn adres erop hebben, een bankafschrift, telefoonrekening, etc", schrijft Naus op Facebook.

Naus, bekend als René in studentenfotosoap 3Hoog, spreekt op nieuwssite Dichtbij.nl van een "inbreuk" op zijn privacy al waren de ambtenaren "erg vriendelijk en netjes".

Huisbezoeken als deze worden al jaren uitgevoerd om fraude met de studiefinanciering tegen te gaan. Bij dit type fraude geven studenten een onjuist adres op om de uitwonendenbeurs te kunnen ontvangen. Naar schatting kost deze fraude de staat momenteel 40 tot 55 miljoen euro per jaar.

Studenten worden door DUO uitgekozen op basis van een 'risicoprofiel'. Het gaat om studenten die opvallend dicht bij hun ouders wonen, of juist ver van hun onderwijsinstelling terwijl hun ouders dichterbij wonen. Uit de lijst worden een aantal willekeurige studenten gekozen, en deze studenten krijgen een bezoek van gemeentecontroleurs. Minister Plasterk riep gemeenten onlangs op om strenger te controleren op zogeheten "adresfraude".

Vraag is waarom verregaande opsporingsmethoden nodig zijn bij huisbezoeken aan studenten. Waarom is legitimatie bij de deur niet voldoende? DUO laat via een woordvoerder weten dat de uitvoering van de controles bij de gemeente ligt. 

Bij de gemeente Utrehct kunnen ze meer vertellen. "Tijdens een huisbezoek wordt aan de burger vragen gesteld over zijn/haar levensomstandigheden en wordt de feitelijke huissituatie in ogenschouw genomen", meldt een woordvoerder in een schriftelijke reactie. "Alleen het tonen van een paspoort volstaat niet."

"Bij het huisbezoek zullen de medewerkers zich eerst bij de bewoner identificeren en het doel van het bezoek aangeven. Het staat de bewoner vrij om de medewerkers al dan niet toe te laten." 

"Op basis van die feitelijke huissituatie zoals die is aangetroffen bij het huisbezoek en de beantwoording van de vragen, toetst de gemeente de ‘gerede twijfel’. Het verslag ervan kan de betreffende persoon later tijdens een gesprek op het stadskantoor ondertekenen."

Advertentie