Twitteranalyse voor Project X in Haren tijdens een hackathon

Data School van 'Project X student' groot succes

Body: 

Al 15 organisaties hebben interesse getoond in de Data School, een nieuw onderzoeksproject waarin Utrechtse studenten onderzoeksvragen beantwoorden door data van sociale media te analyseren en visualiseren. De populariteit nam toe sinds Project X.

Al 15 organisaties hebben interesse getoond in de Data School, een nieuw onderzoeksproject waarin Utrechtse studenten onderzoeksvragen beantwoorden door data van sociale media te analyseren en visualiseren. De populariteit nam toe sinds Project X.

Masterstudent Nieuwe Media en Digitale Cultuur Thomas Boeschoten (26) is de initiatiefnemer van Data School. Zelf is hij gek op het analyseren en duiden van data. Hij analyseerde bijvoorbeeld 5 miljoen tweets over Occupy. Zijn conclusie: Occupy Amsterdam is een geïsoleerde beweging, die relatief weinig contact heeft met Haagse politici of met andere Occupy-groepen.

Ook nam hij het initiatief voor een hackathon over Project X Haren. Tijdens deze  hackathon analyseerde een grote groep professionals twittergegevens over het facebookfeestje. Daaruit bleek dat de aandacht voor Project X op Twitter pas op de donderdag voor het feestje echt grote vormen aannam. Naar aanleiding van deze hackathon werd hij gevraagd voor de Commissie Project X Haren dat werd voorgezeten door Job Cohen. De commissie moest uitzoeken hoe een verjaardagsuitnodiging op Facebook resulteerde in rellen.

Thomas vroeg zich af waarom werken met data geen vast onderdeel is van zijn opleiding. Hij kreeg bijval van Mirko Schaefer, universitair docent Informatietechnologieën in wetenschap en samenleving. Schaefer nam de Data School in zijn onderwijsprogramma op. Vervolgens strikte Thomas Unicef, PO Raad, Emma Communicatie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Universiteit Utrecht. Twee dagen in de week zijn nu 25 studenten voor deze instellingen aan de slag met het verzamelen en analyeren van data verkregen voor sociale media. De organisaties betalen voor een inspanningsverplichting van de studenten en de universiteit draagt ook iets bij. De uitkomsten van het onderzoek worden op 26 maart tijdens een miniconferentie gepresenteerd.

Voor de universiteit hebben de studenten de activiteit van alle gemeenten op sociale media in kaart gebracht. “Onze eerste indruk is dat gemeentes het op Facebook vooral over koetjes en kalfjes hebben. Daar worden vragen gesteld en beantwoord over de dag wanneer het vuilnis wordt opgehaald. Het knulligheidsgehalte is hoog, er zijn geen discussies met inwoners. Terwijl je zou denken dat overheden met sociale media de participatie van burgers wil vergroten.” Studenten presenteren die data vervolgens in heldere visualisaties, waardoor de opdrachtgever inzicht krijgt in de verzamelde gegevens.

Voor blok 4 hebben inmiddels al 15 andere organisaties interesse getoond in de datastudenten. Bijvoorbeeld een grote afdeling van politie en een stichting voor Ontwikkelingssamenwerking. Thomas bekendheid door mediaoptredens (onder meer Pauw & Witteman, DWDD en Pownews), over Project X heeft daar mede aan bijgedragen. “Meewerken in die commissie was een vette ervaring”, zegt Thomas. “Met allemaal superslimme hoogleraren voer je discussies op een enorm hoog niveau. En tegelijkertijd vertonen die hoogleraren ook menselijke trekjes, dat zie je bijvoorbeeld als mensen kritiek krijgen.”

Thomas droeg bij aan een deelrapport over de rol van jongeren, sociale media, massamedia en autoriteiten bij de mobilisatie voor Project X Haren. “Ik vond het belangrijk dat we niet spraken over sociale media bestaande in een bepaald vacuüm. Het is namelijk niet Facebook zelf geweest die de jongeren heeft gemobiliseerd.” Bij commissiewerk hoort ook concessies doen. Zo plaatst Thomas bij één van de aanbevelingen, een oproep aan sociale media om voorlichting te geven over de consequenties van openbare informatiedeling, kanttekeningen. “Het blijft lastig om te bepalen hoe je deze aanbeveling precies in de praktijk brengt. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk niet alleen bij het platform, in dit geval Facebook. Maar dit is zo’n klein ding. Ik denk dat het bijzonder is hoeveel consensus we in de commissie hebben bereikt. Dat zie je niet veel.”

Door het commissiewerk en het werk als student-assistent en tutor voor de Data School is de scriptie van Thomas er even bij ingeschoten. Job Cohen stelde Thomas voor om zijn scriptie aan Project X te wijden en die tip heeft hij opgevolgd. “In mijn scriptie probeer ik de wat minder zichtbare actoren te traceren, zoals de techniek van de social media. Dat er op Facebook bijvoorbeeld alleen een like-button is en geen dislike-knop, speelt een rol, maar dit is een bijzonder soort niet-menselijke actor.”

Thomas heeft al geregeld dat hij het komende blok is vrij gepland van de Data School, zodat hij tijd voor zijn scriptie heeft. Hij hoopt dat de Dataschool een vast onderdeel wordt van zijn opleiding. Bijvoorbeeld als minor, waarbij er meer tijd is om theorie, vaardigheden en de toepassing bij de klant te behandelen. Nu is alles in tien weken gestopt. “We kunnen niet meer om data heen. Het kritisch daar naar kijken, kan je helpen in je beroep.”

Als hij er de tijd voor heeft, wil Thomas twee grote projecten oppakken. “Ik vermoed dat veel domeinnamen van internetsites in handen zijn van een klein groepje mensen. Dat wil ik onderzoeken. Daarnaast lijkt het me gaaf om het complete Twitterlandschap in kaart te brengen. Wie twittert met wie? En dat vervolgens visualiseren op een enorme muur.” 

Op vrijdag 5 april gaan Job Cohen en Thomas Boeschoten in gesprek met docenten, studenten en geïnteresseerden over het vraag hoe social media beter ingezet kan worden bij crisiscommunicatie. Tijd: 10.00 uur. Locatie: Academiegebouw. Meer info hier.

Facebook Twitter Whatsapp Mail