De Arabische cultuur: 'Je moet het zelf hebben meegemaakt.'

Wederzijds begrip creëren tussen de Arabische en de westerse cultuur: niet elke politicus zal er warm voor lopen. Toch is dit precies wat het Nour Project van AIESEC beoogt. De studentenorganisatie laat jaarlijks twintig studenten een zomer lang stage lopen in een Arabisch land. Zes vragen voor Jitteke van ’t Hek.

Waarom bestaat dit project?
“Zes jaar geleden is het Nour Project opgezet. Het is bedoeld om een tegenwicht te bieden aan de negatieve geluiden die je veel hoort over de Arabische wereld. Veel Nederlanders hebben bijvoorbeeld een heel negatief beeld van de positie van de vrouw in Arabische landen, of van de rol van de media in het Midden-Oosten.”

Waar komt dat negatieve beeld vandaan?
“Veel vooroordelen bestaan uit onbekendheid met een vreemde cultuur. Om een goed beeld te hebben van die cultuur, moet je het zelf hebben meegemaakt. Om die reden sturen we elke zomer twintig studenten voor een stage naar het Midden-Oosten. Ze werken en wonen met locale mensen.” 

Is het wel veilig om studenten naar het Midden-Oosten te sturen, net na de Arabische lente?
“Zeker. Ik ben zowel afgelopen voorjaar als in oktober naar Egypte geweest en het is echt niet zo eng en gevaarlijk als iedereen denkt. Daarnaast hebben we contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheid in verschillende landen. Dit jaar kunnen studenten naar elk land toe; vorig jaar was het in Iran niet veilig genoeg.” 

Wat doen die studenten tijdens hun tijd in het Midden-Oosten?
“Ze lopen dus stage bij een organisatie of een bedrijf. Dat kan van alles zijn: een Arabisch advocatenkantoor, maar ook SOS Kinderdorpen. Maar voor het wegnemen van vooroordelen en het leren kennen van de Arabische cultuur is het contact en verblijf buiten werktijd minstens zo belangrijk. Studenten leven dan echt in de Arabische cultuur. Wij verwachten van buitenlanders die hier komen dat ze zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, dus dat geldt ook andersom. Daarom vind ik het dus wel goed dat Beatrix zich aanpastein de Verenigde Arabische Emiraten.” 

En na de zomer?
“Na de terugkeer van de studenten is het nog niet afgelopen. In de herfst organiseren we een terugkomdag, waar iedereen over zijn ervaringen vertelt. Die dag is vrij toegankelijk, dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen komen luisteren. Nieuw is, dat de deelnemers ook langs middelbare scholen gaan om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. En ze worden ook geacht twee artikelen te schrijven. Helaas is het niet mogelijk om Arabische studenten ook naar Nederland te laten komen voor een tegenbezoek.”

Hoe kun je meedoen?
“We verwachten zo’n tweehonderd aanmeldingen uit het hele land voor maar twintig plaatsen, dus we moeten selecteren. De selectieprocedure bestaat uit een interview, verschillende competentietests en assessments. Studenten die worden toegelaten krijgen een goede voorbereiding voor hun vertrek.” 

Belangstellenden kunnen zich tot 1 februari hier opgeven.

Advertentie