Deze 14 gekozen Kamerleden hebben een band met de UU

 

Het jongste 'UU-Kamerlid' is Dennis Wiersma (1986). Hij stond nummer 11 bij de VVD die bij de verkiezingen 33 zetels kreeg. In Utrecht volgde hij de master Bestuur & Beleid, na een bachelor Sociologie in Groningen. De loopbaan van Wiersma is opmerkelijk. Hij stapelde opleidingen. Via mavo en het mbo maakte hij zijn entree in het hoger onderwijs. Tijdens zijn studie was hij actief bij studentenvakbond LSVb en na zijn studie werd hij voorzitter van FNV Jong.

Bij het CDA, dat nu 19 zetels heeft, hebben drie Kamerleden een UU-verleden. Zij zaten al in de Kamer en vervolgen hun loopbaan in het parlement. Madeleine van Toorenberg (1968) zit al vanaf 2007 in de Tweede Kamer en stond als vijfde op de lijst. Ze houdt zich bezig met thema’s als asiel- en integratiebeleid, auteursrecht, identificatieplicht, privacy, personen- en familierecht, TBS en het gevangeniswezen. Zij studeerde eind jaren tachtig Rechten in Utrecht, vertrok daarna naar Londen voor een studie Europees & Internationaal Recht en promoveerde in 1998 in Tilburg.

Ook de nummer 9 op de CDA-lijst studeerde Rechten in Utrecht. Hanke Bruins Slot (1977) kwam in 1996 naar de UU en koos de specialisatie Recht, Bestuur & management. In 2001 studeerde ze af. Daarna ging ze naar de Koninklijke Militaire Akademie. Ze heeft een tijdje als officier in Afghanistan gediend. Ze zit nu al zes jaar in de Kamer en woont nog altijd in de Domstad.

Martijn van  Helvert (1978) zit nu twee jaar in de Kamer namens het CDA. Zijn zestiende plek op de lijst zorgt voor een vervolg. Van Helvert studeerde van 1997 tot 2003 Geschiedenis. Na enkele jaren in het onderwijs maakte hij de overstap naar een bestuurlijke carrière, werd enige tijd ondernemer en trad twee jaar geleden toe tot de Kamer. Zijn aandachtsveld is infrastructuur: van spoorbanen tot fietspaden en snelwegen.

De partij met de meeste UU-kandidaten is D66 die 19 zetels won. Wouter Koolmees (1977) stond als derde op de lijst en zit al zes jaar in de Kamer. Hij houdt zich bezig met de arbeidsmarkt en de Woningwet. In 1996 begon Koolmees met studeren. Uiteindelijk volgde hij de master Sociale & Institutionele Economie. Tijdens zijn studie was hij actief bij de Jonge Democraten. Na zijn afstuderen in 2001 werkte hij nog enkele jaren als onderzoeker bij het bureau Ecorys en maakte daarna de overstap naar het ministerie van Financiën.

Ook gekozen is de nummer 7 van D66 Kees Verhoeven (1976). Hij is de enige met een geo-achtergrond. Hij studeerde eind jaren 90 Economische Geografie. Naast zijn studie was hij actief bij studentenvereniging Veritas, waarvan hij een jaar voorzitter was. Na zijn afstuderen is hij een jaar docent geweest in Guatemala. Daarna koos hij voor een carrière waarin hij vooral het midden- en kleinbedrijf heeft vertegenwoordigd. Ook hij zit al zes jaar in de Kamer.

Iets later dan Verhoeven kwam Sjoerd Sjoerdsma (1981) naar Utrecht. Hij ging studeren aan het University College Utrecht en studeerde af in de Social Sciences. In 2002 ging hij een master Internationale Betrekkingen doen in Londen. Daarna koos Sjoerdsma voor een carrière in de diplomatie. Hij woonde zeven jaar in het buitenland, onder meer in Soedan. Hij zit inmiddels vier jaar in de Kamer en richt zich op internationale thema’s. Hij stond elfde op de D66-lijst.

Op nummer 14 van die lijst stond Salima Belhaj (1978). Zij deed de studie Human Resource Management bij de Hogeschool Rotterdam en deed daarna Sociologie aan de Erasmus Universiteit. Uiteindelijk volgde ze in Utrecht de master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief die ze in 2015 afrondde. Ze zit nu één jaar in de Kamer en heeft vooral buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in haar portefeuille.

Bij GroenLinks heeft slechts één van de veertien gekozen kandidaten een band met de Universiteit Utrecht. Bart Snels (1966) promoveerde na zijn studie Economie in Tilburg, bij Sociale Wetenschappen van de UU op de relatie tussen economie en politiek. De nummer 9 van GroenLinks werkte al langer bij de partij. Hij was directeur van het wetenschappelijk bureau en hoofd voorlichting. Hij woont nog steeds in Utrecht.

Bij de ChristenUnie hebben twee van de vijf Kamerleden in Utrecht gestudeerd. Carla Dik- Faber (1971), vierde op de lijst, studeerde van 1992 tot 1998 Kunstgeschiedenis in de Utrechtse binnenstad. Daarna werkte ze enige tijd als zelfstandig gevestigd kunsthistoricus. Tijdens haar studie was ze al actief in de politiek.Aanvankelijk voor de RPF. Voor de ChristenUnie zat ze in de Veenendaalse gemeenteraad en Provinciale Staten. Ze zit al vier jaar in de Kamer en houdt zich onder meer bezig met landbouw, natuur, volksgezondheid, cultuur en medische ethiek.

Ook de nummer vijf van de Christen Unie Eppo Bruin (1969) krijgt een blauwe stoel in de Tweede Kamer. Hij studeerde van 1987 tot 1991 Experimentele Natuurkunde. Daarna bleef hij nog vier jaar in Utrecht als onderzoeker. Hij promoveerde in 1995. Hij heeft lang in de wetenschap gewerkt, onder meer bij het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde. In de Kamer houdt hij zich bezig met onderwijs, innovatie, wetenschap en de koppeling daarvan met de economie. Eppo Bruin zit nu één jaar in de Kamer.

De christelijke SGP levert de oudste alumnus van de UU. Roelof Bisschop (1956) studeerde in de jaren 70 Geschiedenis. Zijn carrière begon hij als leraar in het middelbaar onderwijs. Ondertussen schreef hij een dissertatie over de zogeheten tweede Israëlgedachte bij de 17de- en 18de-eeuwse predikanten waarop hij in 1993 in Utrecht promoveerde. Via de Veenendaalse gemeenteraad en Provinciale Staten kwam hij in 2012 in de Tweede Kamer.

Van de vijf leden van de Partij voor de Dieren die de Kamer ingaan, zijn er twee een alumnus van Utrecht. Op plaats vier stond Frank Wassenberg (1966) die eind jaren tachtig in Utrecht Biologie studeerde. Na zijn afstuderen in 1992 werkte hij voor organisaties als Bont voor Dieren en de Vereniging Proefdiervrij. Wassenaar heeft al  enige ervaring in de Tweede Kamer. In 2015 verving hij een klein jaar Esther Ouwehand die zich wegens ziekte had teruggetrokken.

Nieuw in de Kamer is de nummer vijf van de PvdD Femke Merel Arissen (1983). Zij behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en deed voor haar scriptie onderzoek naar de juridische mogelijkheden om staten aansprakelijk te stellen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Ook studeerde ze Nederlands en Filosofie in deeltijd. Ze verdiepte zich onder andere in politieke filosofie en (toegepaste) ethiek. Ze is al enige tijd actief bij de Partij voor de Dieren. Ze was fractiemedewerker in Utrecht en Den Haag. Daarna deed ze dit werk bij de Eerste Kamer en vanaf 2016 bij de Tweede Kamer. Sinds 2015 is ze statenlid van de provincie Utrecht.

Advertentie