DUB-panel: Universiteit Utrecht maak UIT alcoholvrij(er)!

Foto: DUB Maarten Hartman

Binnen gebouwen van de Universiteit Utrecht mag vanaf 1 september niet meer voor 17.00 uur een borrel gedronken worden. Studenten en medewerkers die eerder op de dag al het glas willen heffen, moeten dat vanaf dat moment doen met een alcoholvrij alternatief. Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd deze week gaat de tap al om twee uur ’s middags open. Alleen op de eerste dag stroomde het bier pas vanaf vier uur.

Krijgen aankomende eerstejaarsstudenten daardoor alcohol ‘met de paplepel’ ingegoten aan het begin van hun studententijd? En moet de Universiteit Utrecht als opdrachtgever van de UIT er daarom voor pleiten dat er pas vanaf 17.00 uur gedronken mag worden, in lijn met het nieuwe alcoholbeleid? Mede omdat ruim 40 procent van de deelnemers jonger is dan achttien of in 2019 pas achttien is geworden. Of is dat regelrechte betutteling en zijn studenten oud en wijs genoeg om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor hun alcoholconsumptie?


Het DUB-panel buigt zich over de stelling: De Universiteit Utrecht zou, als één van de opdrachtgevers van de Utrechtse Introductie Tijd, de UIT tot 17.00 uur moeten droogleggen.


José Kamal, student psychologie
“Ja, want alcohol is feitelijk gewoon drugs. Het is niet slecht als iemand dat wil gebruiken, maar wel als het bijna aan je wordt opgedrongen door groepsdruk.”

Casper Hulshof, docent-onderzoeker bij het departement onderwijskunde
“Nee. Handhaaf je eigen regels binnen universiteitsgebouwen, maar laat de regels daarbuiten zoals ze waren. Als je het de organisatie van de Utrechtse introductie Tijd verbiedt om alcohol te schenken voor 17.00 uur, dan lopen studenten wel naar de supermarkt.”

Leonie Schiphorst, student onderwijswetenschappen en lid van de UIT-commissie van haar studentenvereniging. Was daarnaast vorig jaar crewlid tijdens de Utrechtse Introductie Tijd
“Ja. Ik vind dat we het grote alcoholgebruik onder studenten moeten denormaliseren. Al voordat je met je studententijd begint weet je dat alcohol erbij hoort en zelfs als voorwaarde wordt gezien voor gezelligheid. Terwijl ik denk dat we alcohol moeten zien als champagne; iets wat je drinkt op speciale gelegenheden. Een introductietijd waar tot vijf uur geen alcohol wordt geschonken, geeft aankomende studenten het signaal dat het niet gebruikelijk is om dagelijks overdag te drinken. Onderwijs en alcohol gaan in mijn optiek namelijk niet samen.”

“Maar ik twijfel of het voldoende helpt om de tap een paar uur later te openen. Ik denk het niet en dat er dan na vijf uur alsnog veel gedronken wordt. En dat is vooral een probleem voor 18-jarigen die net mogen drinken, hun grenzen niet kennen en bezwijken onder groepsdruk. Tegelijkertijd lijkt het mij ook geen optie om de UIT volledig alcoholvrij te maken. Doordat alcohol wordt gezien als voorwaarde voor gezelligheid, denk ik dat een introductie zonder alcohol veel minder studenten zal trekken. Maar ik denk dat er dan wel nog winst te halen is in de alcoholvrije alternatieven voor 18-minners. Nu zijn zij op veel cantussen en feesten van verenigingen niet welkom. Dat geeft het signaal dat de echt om alcohol draait.”

Mies van Steenbergen, researchanalist bij Farmaceutische Wetenschappen.
“Nee, waarom gaan we jonge mensen alle dingen verbieden waar we zelf vroeger lol aan hebben beleefd? Wij zijn toch ook goed terechtgekomen ondanks alle ‘slechte dingen’? Hoe kan het toch dat mensen die het zelf niet goed deden, wel weten hoe het zou moeten voor de jeugd? Hou toch eens op met dat betuttelen! We zijn toch allemaal verantwoordelijk voor ons eigen welzijn.”

Annemieke Hoogenboom, docent-onderzoeker oude beeldende kunst en U-raadslid
“Ja, ik ben voor duidelijkheid. Als de regel is dat er pas vanaf 17.00 uur alcohol geschonken wordt binnen gebouwen van de Universiteit Utrecht, dan moet dat ook gelden voor de UIT-dagen. Maar aangezien die regel pas 1 september ingaat, zou ik die regel pas voor de UIT van volgend jaar willen invoeren. Dan is er ook nog gelegenheid om afspraken te maken met de organisatie.”

Floris van den Berg, universitair docent wetenschaps- en milieufilosofie
“Ja. Als pedagogisch kennisinstituut mag en moet de universiteit het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat de UU geen alcohol moet schenken of vergoeden, dus ook geen fles wijn als bedankje. Geef liever een boekenbon. De hoeveelheid ellende die alcohol veroorzaakt (vandalisme, geweld, overlast en verkeersongevallen), kan de lol van alcohol moeilijk goedpraten. Aan de gezondheid draag het ook niet bij en het is ook niet studie bevorderend.”

“Daarom moet er mijns inziens ook geen alcohol gedronken worden tijdens de UIT. En ook geen cola en andere frisdrank. Wat mij betreft schenken ze tijdens de introductie water, thee, koffie en hooguit een enkel biologisch sapje. De tijd dat studeren en alcohol onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is voorbij. Met een glas water kun je ook prima proosten. En als het zonder alcohol niet gezellig is, moet je je toch eens afvragen of het überhaupt gezellig is.”

“Maar als de UU serieus werk maakt van vitaliteit door het anti-rookbeleid en -alcoholbeleid, dan kan en moet de universiteit nog een paar extra stappen zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van de consumptie van dierlijke producten zoals zuivel en vlees. De Uithof als autovrije, rookvrije, alcoholvrije, veganistische fiets- en wandelvriendelijke groene oase waar vrouwen kunnen doorstromen naar de top, klinkt nu nog als een utopie. Maar er komt een kentering.”

Melissa Alberts, student psychologie
“Ja, schenk tijdens de UIT pas vanaf 17.00 uur alcohol. Toon studenten dat het ook gezellig en leuk kan zijn zonder alcohol. Alcohol staat namelijk niet gelijk aan gezelligheid. Ik vind een rosé’tje op z’n tijd best lekker, maar ik vind het net zo gezellig zonder alcohol. Volgens mij kan de universiteit op dat punt haar steentje bijdragen door dat met haar beleid uit te stralen.”

“Natuurlijk vraag ik mij ook af hoe ver de universiteit moet gaan in het opleggen van regels aan studenten en medewerkers. Je kan bepaald gedrag stimuleren, maar moet je het als universiteit echt bepalen voor mensen? Studenten moeten tenslotte ook leren eigen (gezonde) keuzes te maken. Maar ik denk toch dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is en de universiteit dus randvoorwaarden moet scheppen.”

Het beleid dat in gebouwen van de Universiteit Utrecht voor 17.00 uur geen alcohol geschonken mag worden, geldt vanaf 1 september in principe ook voor de Utrechtse Introductie Tijd. Dat heeft echter geen gevolgen voor de activiteiten van de kennismakingstijd, omdat het merendeel van het programma niet plaatsvindt in universiteitsgebouwen of op het terrein van de UU. En tijdens de activiteiten die wel in De Uithof plaatsvinden, zoals het innovatiefestival, de verenigingsparade en de sportmarkt, werd al geen alcohol geschonken.

Advertentie