DUB start blog over de stand van de wetenschap

Wat mankeert er aan de wetenschap? En hoe lossen we de problemen op? Die vragen staan centraal op een nieuw wetenschapsblog van DUB.

Vanaf vandaag verschijnen er iedere week bijdragen van wetenschappers op dub.uu.nl/wetenschapsblog. Alle wetenschappers is de volgende vraag voorgelegd: wat mankeert er aan de wetenschap, en wat is daarvoor de oplossing?

Maar - hoor ik u denken - ‘wat mankeert er aan’ is een sturende vraag. Wie zegt dat er iets mis is in de wetenschap?

Toegegeven, de vraagstelling is negatief. Maar dat is niet zonder reden. Het rommelt namelijk in de wetenschap. Fraude, inmenging van het bedrijfsleven, publicatiedruk: de kranten en DUB staan er vol van. Niet in de laatste plaats omdat wetenschappers zelf aan de bel trekken. De kwaliteit van hun werk zou lijden onder de verkeerde (financiële) prikkels die gegeven worden.

Allemaal goede redenen voor een grondige analyse van de problemen in de wetenschap, en voor een discussie over eventuele oplossingen. En wie kunnen dat beter dan de mensen uit de wetenschap zelf, zij die dagelijks te maken hebben met de problemen? Dat is het idee achter dit blog.

Het blog dient ook als een soort ideeënbus, waarvan de inhoud wordt voorgelegd aan de mensen die aan de knoppen draaien in de wetenschap. DUB gaat in oktober langs bij Bert van der Zwaan (rector magnificus van de Universiteit Utrecht) en Hans Clevers (president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) om te praten over de op het blog geagendeerde problemen en oplossingen.

We starten het blog met onder meer een bijdrage van mediaonderzoekers Vincent Crone en Linda Duits, die samen voorstellen dat iedere wetenschapper nog maar één publicatie per jaar schrijft, zodat kwaliteit weer boven kwantiteit gaat. Een idee dat cultuurpsycholoog Ruud Abma in zijn recente boek, een reconstructie van de affaire-Stapel, ook al opperde. In zijn bijdrage aan het wetenschapsblog schrijft hij over de cultuur van calculeren aan de universiteit, en de ongewenste effecten ervan.

Ten slotte een stuk van Frank Miedema, decaan van de faculteit Geneeskunde en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij legt uit waarom hij - samen met een aantal andere wetenschappers - onlangs het project Science in Transition is begonnen. Met dit project pogen Miedema en consorten structurele problemen in de wetenschap te benoemen, en een brede maatschappelijke discussie hierover te starten. 

Lever ook een bijdrage
Heb je als student of medewerker ook een prikkelend idee dat je wilt delen op dit blog? Plaats een comment, of - als je iets meer ruimte nodig hebt - mail je ingezonden bijdrage naar de redactie van DUB.

Advertentie