DUB zoekt Campuscolumnist voor 2020

Body: 

Wie wordt de nieuwe Campuscolumnist? De competitie is van start gegaan. Geïnteresseerden moeten twee columns insturen om deel te nemen. De winnaar ontvangt het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro en publiceert columns op DUB. 

Read in English

Alle studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen een gooi doen naar de titel van Campuscolumnist 2020 van DUB. Vanaf januari volgend jaar schrijft de winnaar elke twee weken een blog voor ons.

Een campuscolumnist schrijft over opvallende zaken die te maken hebben met de universiteit of het studentenleven. De columns kunnen bijvoorbeeld gaan over het rookverbod, de huisvesting van University College Utrecht, internationalisering, de liefde of de mores binnen een studentenvereniging. Ook werkdruk onder docenten, het verkleinen van de werkplekken, bureaucratische hobbels om een onderzoeksaanvraag in te dienen, de student-docent relatie, vernieuwingen in het onderwijs of studentenstress kunnen onderwerpen zijn.

De jury ziet graag dat de campuscolumnist een kritische noot bij de actualiteit plaatst. Of dat de columnist een stuk weet te maken waarin het studenten- dan wel universitaire leven op de hak wordt genomen. "Soms zitten we zo in onze eigen bubbel dat we niet beseffen dat een bepaalde gang van zaken eigenlijk heel vreemd is", zei één van de juryleden. Tenslotte zou de jury het aanmoedigen als de columnisten experimenteren met de vorm door bijvoorbeeld eens een dichtvorm te gebruiken of foto's het verhaal laten vertellen.  De jury krijgt de columns geanonimiseerd, zij weten dus niet wie de schrijver is en of deze een student of medewerker van de UU is.

De Campuscolumnist 2020 wordt de opvolger van Mathijs Geurts. Deze student Liberal Arts & Sciences staat midden in het studentenleven. Hij woont in het studentencomplex aan de IBB en het leven in studentenhuizen komt regelmatig terug in zijn blogs. Hij observeert en analyseert de machtsverhouding in een studenteneenheid, constateert dat huisdieren een rustgevende werking hebben en pleit er voor om de IBB op de lijst van het immaterieel erfgoed te zetten. Daarnaast gaat hij ook in op de actualiteit. Waarom is die tram zo duur? Kan de aanpak van de cursusevaluatie niet anders aangepakt worden? en waarom moet er een alternatief komen voor het Io Vivat?

Uit alle inzendingen worden drie columnisten genomineerd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DUB wordt de Campuscolumnist 2020 bekend gemaakt. Daaraan verbonden is het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro. Hardeman publiceerde jarenlang de wekelijkse column Schreef in het U-blad. Vanuit de studentensociëteit, de bestuurskamer van het college of het Instituut voor Raeto-Romaanse talen en culturen werd op een originele manier het universitaire leven belicht. Een tikje vilein, maar altijd met een vleugje humor. Na het vertrek van auteur Erik Hardeman wordt gezocht naar een dergelijk eigenzinnig geluid om de universiteit van binnenuit te belichten. Dat is sinds 2012 de campuscolumnist.

Wie mogen er meedoen
Alle studenten en medewerkers die op 1 januari 2020 aan de Universiteit Utrecht verbonden zijn, kunnen meedoen. Ook voor studenten die in de loop van 2020 afstuderen, staat deelname vrij.

Hoe doe je mee
Om mee te dingen naar de titel Campuscolumnist van de UU moet je twee columns insturen. De columns moeten het universitaire leven verrassend onder de loep nemen en mogen niet langer zijn dan 500 woorden. Stuur de columns vóór 1 december naar: m.j.agterberg@uu.nl

Wie zit in de jury
Ook dit jaar is het DUB weer gelukt een deskundige jury samen te stellen die de geanonimiserde inzendingen zal beoordelen. In de jury zitten:

  • Hanneke van Eijken, universitair docent en onderzoeker op het gebied van Europees recht. Zij is expert op het terrein van burgerschap in de Europese Unie, Europees migratierecht en grondrechtenbescherming. Daarnaast is ze dichter die verschillende bundels heeft gepubliceerd. Met haar debuut Papieren veulens won ze verschillende literaire prijzen.
     
  • Roos Wijnants, is persvoorlichter. Ze  houdt  zich onder meer bezig met diversiteit. Zij studeerde vergelijkende literatuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Berlijn. Ze publiceert in het Utrechtse tijdschrift de Dakhaas en werkt bij Studium Generale in het programma Cover to cover over boeken die ons denken bepaald hebben.
     
  • Michiel Hekkens heeft net zijn bachelor Wijsbegeerte op zak. In 2018 was hij de Campuscolumnist van DUB. Hij schreef ook columns voor andere media, zoals Metro  en Fok.nl. 
     
  • Ries Agterberg, hoofdredacteur DUB. Hij studeerde Nederlands in Utrecht. Hij publiceerde enkele dichtbundels en een novelle.

Stipendium van 1000 euro
De Campuscolumnist krijgt het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro. Hiervoor schrijft de Campuscolumnist minstens eens per twee weken, een column voor DUB. De functie loopt één jaar.

Vragen
Als er vragen zijn over de functie van Campuscolumnist, kunnen die gesteld worden aan Ries Agterberg: m.j.agterberg@uu.nl

 Landelijke wedstrijd beste studentenauteur van Nederland

Naast deze jaarlijkse columnwedstrijd doet DUB ook mee aan de landelijke wedstrijd voor de beste studentenauteur van Nederland. De deadline voor deze wedstrijd is pas eind januari. Studenten kunnen, als ze dat willen, meedoen aan beide wedstrijden.
Facebook Twitter Whatsapp Mail