"Eén JSF minder en je kunt een hele hoop stufi uitbetalen."

Een JSF-toestel met een rood kruis erdoor

Wat vinden studenten van Halbe Zijlstra’s plan om de basisbeurs voor masterstudenten per 1 september af te schaffen? DUB maakte een rondje Uithof om de meningen te peilen. We vroegen studenten ook waar volgens hen nog wel op bezuinigd kan worden. “Wat mij betreft geen fietslampcontroles meer.”

Het plan van Zijlstra om de stufi in de masterfase te laten vervallen moet nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, maar dat lijkt slechts een formaliteit. Daarom spreken we veel balende bachelorstudenten en een boffende masterstudent, die de dans net ontsprongen is. Opmerkelijke observaties: stufi of niet, iedereen gaat tóch een master doen. En defensie hoeft van studenten geen cent te verwachten.

Inge & Evelien (Eerstejaars Pedagogische Wetenschappen)

Wat vinden jullie ervan dat de masterstufie waarschijnlijk wordt afgeschaft?
Inge: “Aan de ene kant snap ik het wel; er moet ergens op bezuinigd worden. Met alleen een bachelor kan je soms ook wel wat. Maar met een bachelor geneeskunde ben je dan weer helemaal niets.”
Evelien: “Ik vind het geen goed idee, want ik denk dat steeds meer mensen dan alleen maar een bachelor gaan doen. En dat is niet goed voor de positie van Nederland.”
Inge: “Zo kunnen we natuurlijk nooit meekomen met China… Maar dat kunnen we sowieso niet.”

Heeft dit plan voor jullie zelf nog gevolgen?
Inge: “Ik ga sowieso wel een master doen, want ik wil orthopedagoge worden en daar heb je echt een master voor nodig. Dan maar wat extra lenen.”
Evelien: “Pedagogiek is niet echt mijn droomstudie, dus ik weet nog niet zeker of ik het afmaak. Mijn alternatieven zijn geneeskunde of verloskunde. Na verloskunde kun je nog een master van een of van twee jaar doen, om je te specialiseren. Ik zou dan wel eerder voor de master van een jaar kiezen. Als het geneeskunde wordt, moet ik wel een master doen en dat zou dan heel duur worden. Maar ik zal het er niet voor laten; ik wil wel doen wat ik leuk vind.”

Waar mag wat jullie betreft dan wel op bezuinigd worden?
Inge: “In elk geval niet op het onderwijs of op de zorg. Wel op nutteloze systemen die dan toch niet blijken te werken,  zoals bijvoorbeeld de OV-chipkaart.”
Evelien: “Van mij hoeven ze geen politie in te zetten voor de controle van fietslampen, en dat soort dingen.”

Sean (Masterstudent Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism)

Hoe denk jij over de plannen van Halbe?
“Heel vervelend. Maar ik ben bijna klaar met mijn master, dus ik krijg er niet meer mee te maken. Daarom heb ik me er niet zo mee bezig gehouden.”

Zou jij andere keuzes hebben gemaakt, als deze maatregel een paar jaar eerder was?
“Misschien dat ik een andere, minder brede bachelor zou hebben gedaan, in plaats van Algemene Sociale Wetenschappen. Maar alleen een bachelor halen, dat zou ik niet gedaan hebben.”

Waar kan de overheid wel op bezuinigen?
“Op de Joint Strike Fighter. Die kost toch iets van 120 miljoen per stuk? En ze willen er meerdere aanschaffen. Daar kun je een hele hoop stufi van betalen.”

Sebastiaan (HU, Communicatie) & Niels (tweedejaars UU)

En, wat vinden jullie van Zijlstra’s nieuwste voorstel?
Niels: “Ik baal om eerlijk te zijn meer van de langstudeerboete dan van de afschaffing van de masterstufie. Ik heb eerst in twee jaar mijn propedeuse aan de hogeschool gehaald en ben doorgegaan op de universiteit. Volgend jaar ben ik derdejaars, maar ik moet door mijn tijd op het hbo wel de langstudeerboete gaan betalen. Daar kon ik van tevoren echt niets van weten.”
Sebastiaan: “Ik studeer aan het hbo en ik wil daarna waarschijnlijk geen master gaan doen, dus voor mij maakt het niet uit. Maar ik denk dat deze bezuiniging mensen wel echt raakt en ze veel minder stimuleert om nog verder te studeren. Willen we nu een kenniseconomie of niet?"
Niels: “Ik wil best betalen voor mijn master, dan ga ik wel meer werken of lenen. Ik wil vooral geen langstudeerboete!”

Waar kan er nog wel wat gekort worden?
Sebastiaan: “Er kan wel bezuinigd worden op defensie. Voor opbouwmissies zijn bijvoorbeeld toch geen tanks nodig?”
Niels: “Op het wegennet, en op ontwikkelingssamenwerking. Het is natuurlijk goed om andere landen te helpen, maar ik denk dat we in deze crisistijd ons eigen land voorop moeten stellen. Straks zijn we zelf een ontwikkelingsland…”

Linde (tweedejaars Milieuwetenschappen en bestuurslid studievereniging)

Hoe denk jij over de afschaffing van de masterbeurs?
“Ik vind het slecht; ik denk dat je zo veel mensen uitsluit van een master. Zij kunnen het niet meer betalen, of ze denken dat ze dat niet kunnen, en doen dan alleen maar een bachelor.”

Heeft dit voor jou nog persoonlijke gevolgen?
“Ik doe nu een bestuursjaar bij STORM, waardoor ik een jaar niet studeer. Dus ik heb nog twee jaar bachelor te gaan. Alle opties voor daarna stonden nog open: gaan werken, een master of een tweede bachelor. Dat laatste kan niet meer, want dat is nu ook heel duur geworden. Of ik wel een master ga doen, weet ik nog niet. Maar ik kan er dus nog twee jaar over nadenken.”

Waar valt voor de overheid nog geld te halen?
“Nou, ze kunnen universiteiten efficiënter laten werken. Als wij hier als bestuur iets willen regelen, worden we steeds naar iemand anders doorgestuurd. Niemand lijkt te weten wie ons met bepaalde zaken kan helpen, en je komt uiteindelijk weer bij de persoon uit bij wie je juist begonnen bent.”

Julin en Michelle (eerstejaars Algemene Sociale Wetenschappen, geen foto)

Wat vinden jullie van de voorgenomen afschaffing van de masterstudiefinanciering?
Michelle: “Eh?”
Julin: “Wij zijn eerstejaars, dus we weten daar niet zoveel over.”
Er volgt enige uitleg over de plannen.
Julin: “O ja, daar heb ik wel over gehoord. Ik ben hier gekomen om een universitaire studie te doen, en daar hoort een master ook bij. Als het moet, wil ik daar wel voor betalen, het is toch een fundering voor later.”
Michelle: “Ik wil na mijn bachelor misschien eerst gaan werken, dus ik ben er nog niet zo mee bezig.”

Waar moet wel op bezuinigd worden?
Het blijft even stil.
Julin: “Ik ben niet zo thuis in de politiek…op defensie, of zo? Maar dat gebeurt al heel erg.”
Michelle: “Het geld moet ergens vandaan komen. Maar waar vandaan? Tja…”
Dan komt vriendin Julia, eveneens eerstejaars, aangelopen. Zij heeft duidelijk wel een mening over de afschaffing van de masterstufi.
Julia: “Be-la-che-lijk! Is dit nu een kenniseconomie? Toch ga ik straks wel een master doen, dan maar lenen.”

En waar mag wat jou betreft dan wel op bezuinigd worden?
“Op snelwegen, op defensie en op infrastructuur.”

Advertentie