Eerste graduate event laat masterstudenten muren rond hun studie afbreken

Nathan Potter en Tjardo Postma, twee van de initiatiefnemers van het eerste evenement voor alle UU-masterstudenten en promovendi.

Breng masterstudenten in contact met studenten van andere studies, laat ze meer samenwerken en bereid ze beter voor op een baan. Dat is de kern van een Graduate Student Agenda die 25 UU-studenten opstelden. Startpunt is het event Dare to Crossover! op maandag 13 juni.

Wat wil de Graduate Student? Tijdens een bootcamp in het Brabantse Lierop discussieerde dit voorjaar een gemêleerd gezelschap van internationale studenten, medezeggenschappers, student-ondernemers, promovendi en andere geïnteresseerde studenten over die vraag.

De meeste masterstudenten en promovendi kijken graag verder dan de eigen studie, zo luidde de conclusie. Er is behoefte aan contact met studenten van andere opleidingen en kennis van andere disciplines. En: studenten willen graag te weten komen wat ze na hun studie waard zijn. Dat betekent dat ze ervaringen willen opdoen met bedrijven en maatschappelijke instellingen.

“Zelf zou ik heel graag interdisciplinair samenwerken, bijvoorbeeld met studenten van farmaceutische wetenschappen of ethiek”, zegt masterstudent Geneeskunde Tjardo Postma. “Na mijn studie kom ik waarschijnlijk in aanraking met vraagstukken waarbij ik kennis uit verschillende vakgebieden nodig heb. Andere deelnemers aan de bootcamp hadden ook dat soort wensen.”

“Internationale studenten gaven bovendien aan dat ze meer in aanraking willen komen met andere studenten en andere culturen”, vult masterstudent Science & Business Nathan Potter aan. Hij is Amerikaan maar studeert al vijf jaar in Nederland. “je zou kunnen zeggen dat heel veel UU-studenten op zoek lijken te zijn naar meer contact, meer samenwerken en een groter gemeenschapsgevoel.”

Eerste event voor alle UU-masters
Tjardo en Nathan maken deel uit van de Graduate Students Think Tank die graduate dean Marijk van der Wende, vorig najaar in Utrecht begonnen, terzijde staat. Om Utrechtse masterstudenten en promovendi daadwerkelijk bij elkaar te brengen nam deze denktank na de bootcamp eerder dit jaar het initiatief tot  – voor zover bekend - het eerste Utrechtse event voor graduate studenten van alle UU-studies: Dare to Crossover!

We spreken Tjardo en Nathan, samen met Van der Wende in het Bestuursgebouw. Het drietal hoopt dat de bevindingen van de bootcamp en het event ertoe gaan bijdragen dat Utrechtse studenten zich vrijer zullen voelen om zich buiten hun eigen opleiding, of zelfs buiten de universiteit, te gaan begeven.

Inmiddels is er een heuse Student Graduate Agenda (pdf) die de graduate schools moet stimuleren de flexibiliteit van hun opleidingen zo groot mogelijk te maken.

Van der Wende: “Het is opmerkelijk dat Utrecht voorop loopt als het gaat om interdisciplinariteit in het onderzoek, kijk naar de strategische thema’s, en dat tegelijkertijd de ruimte voor studenten om zich breder te ontwikkelen vaak beperkt is.”

Worden studenten ontmoedigd om buiten hun eigen studie vakken te volgen? 
Tjardo: “Dat gevoel heb ik niet. Maar er zijn wel praktische obstakels. We horen vaak dat cursussen die interessant kunnen zijn voor studenten van andere opleidingen niet vol zitten. Maar als student weet je vaak helemaal niet van het bestaan van die vakken. De informatie daarover moet echt verbeterd worden.”

Nathan: “Het is niet zo dat studenten een druk voelen om binnen het eigen programma te blijven. Maar de drempels om verder te kijken, zijn wel erg hoog.”

Marijk van der Wende knikt instemmend: “Die informatievoorziening moet beter. Er zijn wel voorbeelden hoor, dat studenten te horen krijgen: doe maar niet, je maakt het jezelf te moeilijk en je gaat te lang over je studie doen. Maar dat zijn uitzonderingen.

“Verder zijn het vooral structuren en regelgeving die studenten in de weg staan. Binnen universiteiten zijn we gewend in programma’s te denken. Begrijpelijk, want daaraan is alles gekoppeld: hoeveel geld je krijgt, hoeveel staf, hoe je gecontroleerd wordt. Toch moet daar verandering in komen. Laat studenten iets meer zelf hun weg bepalen.”

Start-up mentaliteit
De graduate dean en de twee studenten hopen dat studenten meer zeggenschap krijgen en nemen over hun eigen ontwikkeling. Daarbij gaat het niet alleen om interdisciplinair werken, maar ook om het aanleren van vaardigheden en om ondernemerschap.

Van der Wende: “Het is mooi als studenten dat zelf oppakken. Niemand weet wat de toekomst van studenten zal vragen. En studenten vragen nu om dingen die docenten zelf nooit geleerd hebben.”

Nathan: “Studenten zijn op zoek naar middelen om de wereld om hen te begrijpen. De vraag is of we vertrouwen op de middelen die we aangereikt krijgen, of dat we ons laten leiden door onze eigen nieuwsgierigheid.”

Het aantal voorbeelden van studenten die hun eigen weg kiezen is volgens het drietal groeiende. Tjardo wijst op het van oorsprong Amsterdamse platform Are we Europe waarop jongeren uit tal van landen en met verschillende achtergronden discussiëren over ontwikkelingen in Europa. Maar er zijn ook Utrechtse initiatieven. Bij de bootcamp waren er presentaties van de Utrecht Business Course en van het excellente tracé Avicenna waarbij medische studenten samenwerken met andere disciplines en het bedrijfsleven.

Van der Wende: “Allemaal studenten die iets misten in hun opleiding en daar zelf achteraan zijn gegaan. Dat vind ik heel mooi om te zien.” Nathan: “Eigenlijk gaat het om een soort start-up mentaliteit.”

In hoeverre zit een doorsnee masterstudent te wachten op dit verhaal? Die wil misschien gewoon een diploma halen …
Tjardo: “Om mij heen hoor ik dat veel studenten die behoefte om verder te kijken delen. Maar we willen niets verplichten, hoor. Als iemand zich helemaal disciplinair op wiskunde of natuurkunde stort, dan is dat ook prima.”

Marijk van der Wende: “Studenten hoeven niet te kiezen tussen het één of het ander. Het één is ook niet beter dan het ander. Het gaat erom dat je niet wordt tegengehouden als je bredere interesses hebt. Als we dat doen, zouden we als universiteiten studenten opleiden voor gisteren.”

Nathan: “Ik merk dat eigenlijk alle studenten nu wel snappen dat ze meer nodig hebben dan kennis van hun studie-onderwerp als ze straks de arbeidsmarkt opgaan. Iedereen is er echt bewust mee bezig hoe ze hun kansen kunnen vergroten.”

Van der Wende: “Mwah, ik hoop dat je gelijk hebt en veel studenten zullen dat inderdaad doen. Toch zijn er ook nog heel veel studenten die een master kiezen en er vanuit gaan dat die vanzelf wel naar een bestaande baan leidt. Maar zo is het niet altijd meer, en dan is het begrijpelijk dat studenten bijvoorbeeld bij psychologie nu een beetje nerveus te worden.”

Het drietal beschouwt het event van volgende week graag als een startpunt van een universiteitsbreed debat over het Utrechtse graduate onderwijs. Nathan: “Als ik bedenk hoe vruchtbaar de bootcamp met 25 studenten was, dan zijn mijn verwachtingen van dit event met vele malen meer bezoekers hooggespannen.”

Hoeveel studenten ze verwachten? Marijk van der Wende durft daar geen antwoord op te geven. “Het gaat niet zozeer om de aantallen, als wel om het initiatief.” Nathan is minder voorzichtig. “Toch minimaal tweehonderd, zou ik zeggen.”
 


Meer over Dare to Cross over! 

Wat:
 Het - voor zover bekend - eerste graduate event ooit aan de UU
Wanneer: Maandag 13 juni
Waar: Het Koningsbergergebouw in De Uithof
Aanmelden: Tot 5 juni via deze website

De gerenommeerde Oostenrijkse sociaal wetenschapper, én grondlegger van de European Research Council, Helga Nowotny houdt een lezing over onzekerheid, succes en falen in de wetenschap. Dat zijn ook de thema’s in haar boek ‘the Cunning of Uncertainty’ dat in 2015 verscheen.

De lezing van de emeritus hoogleraar van ETH Zurich wordt gevolgd door een debat waarbij studenten, UU-wetenschappers en relaties van de universiteit met elkaar in discussie gaan.

Tijdens het event presenteert een aantal studenten projecten die als inspiratie moeten bieden voor anderen die over de grenzen van het eigen vakgebied willen kijken. Zij werden geselecteerd uit bijna zestig studenten, die zich meest in teams, aanmeldden.

Dit zijn de vier geselecteerde projecten:

  • Unitess: studenten Lisette van Beek, Kyon Soons en Lucie van den Bergh zijn voor Unilever op zoek naar mogelijkheden voor duurzame consumptie. Zij maken daarbij gebruik van inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines.
  • Game Design course: promovendus Marries van de Hoef doceert een interdisciplinaire cursus waarin verschillende perspectieven op games aan bod komen.
  • Maak duurzaam leven mainstream: studenten van het honoursprogramma Young Innovators onderzoeken een marktmodel dat huishoudens kan verleiden om te investeren in duurzaamheid.
  • Radiomics om longkanker te bestrijden: geneeskundestudent Wouter van Amsterdam analyseert radiologiescans van longkankerpatiënten. Systematisch onderzoek van data kan op termijn leiden tot vroege diagnoses.

Advertentie