Enquête seks onder jongeren

Body: 

SOA Aids Nederland en de Rutgers stichting starten op 22 maart een onderzoek naar de seksuele gezondheid onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Met het onderzoek willen ze de seksuele voorlichting verbeteren.

60.000 jongeren krijgen binnenkort een oproep om via internet een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan vooral over het seksuele gedrag, de seksuele ervaringen en de seksuele opvattingen van jongeren. Dit is nodig omdat het onderzoek van zes jaar geleden nu achterhaald is. Dit komt door bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van internet en televisie.

Uit het vorige onderzoek bleek dat de helft van de jongeren voor het eerst seks had in het zeventiende levensjaar. Ook kwam er uit het onderzoek dat jonge starters, van rond de veertien, het minst gebruik maken van voorbehoedsmiddelen. Het onderzoek heeft destijds tot verbetering van voorlichting geleid.

Vanaf 22 maart krijgen jongeren tussen de zeventien en vijfentwintig uit tientallen gemeenten een brief thuis met daarin de oproep om deel te nemen aan het onderzoek. Jongeren tussen de twaalf en zestien zullen de lijst op school invullen. De uitslag van het onderzoek wordt rond augustus bekend.

TG

Facebook Twitter Whatsapp Mail