Er zijn vrije studieplekken in de UB, maar waar?

Body: 

Soms zijn er vrije studieplekken in de UB in de binnenstad, zonder dat studenten het weten. De UB zoekt een slimme manier om de ‘verborgen’ vrije plekken onder de aandacht te brengen.

Elke tentamenperiode barsten de universiteitsbibliotheken (Uithof en binnenstad) uit hun voegen. Iedereen zoekt zich suf naar een vrije studieplek in de bieb. Frustrerend, ook als je beseft dat sommige UB-bezoekers helemaal niet aan de UU studeren.

Soms zijn er vrije studieplekken in de UB in de binnenstad, zonder dat studenten het weten. De UB zoekt een slimme manier om de ‘verborgen’ vrije plekken onder de aandacht te brengen.

Elke tentamenperiode barsten de universiteitsbibliotheken (Uithof en binnenstad) uit hun voegen. Iedereen zoekt zich suf naar een vrije studieplek in de bieb. Frustrerend, ook als je beseft dat sommige UB-bezoekers helemaal niet aan de UU studeren.

Het probleem is al uitentreuren besproken op DUB. Er zijn tal van oplossingen geopperd. Bij de verbouwing van de UB in de binnenstad studieplekken bijgekomen (1500 in beide UB’s is het totaal nu). Maar het probleem blijft: in een tentamenperiode zijn er gewoonweg niet genoeg studieplekken.

Is er dan niks te verbeteren aan de situatie? Nou, dat niet. Sommige dingen in de UB in de binnenstad kunnen slimmer geregeld worden om de piekbelasting te verminderen, dacht een groep studenten van de binnenstadfaculteiten. In maart deden zij een aantal aanbevelingen naar aanleiding van een zelfgeorganiseerde enquête onder studenten.

Een paar van de aanbevelingen: benut de beschikbare ruimte in de binnenstadbieb zo veel mogelijk voor studieplekken. En doe iets aan die studenten die een plek claimen en vervolgens urenlang gaan lunchen.

In de afgelopen weken heeft de UB de suggesties besproken met de studenten, en met de besturen van de faculteiten. Een belangrijk deel van de discussie ging over de communicatie naar studenten. Want werkplekken aanbieden is niet genoeg. Je moet ook communiceren wáár de vrije werkplekken zijn. Op dit punt is nog wel wat de verbeteren, vinden de studenten.

De UB overweegt tijdens de tentamenweken op tv-schermen te laten zien waar vrije werkplekken zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, licht Dorinne Raaimakers van de UB toe. “Slechts op een kwart van de studieplekken in de binnenstadbieb staat een UB-computer. Alleen van die plekken kunnen wij monitoren of ze bezet zijn. En bovendien zijn vrije computerplekken al te vinden via een mobiele website (StudySpot). Dat is actueler dan een tv-scherm want je moet soms nog een eindje lopen naar de vrije plek.”

Een andere optie is om op de tv-schermen te communiceren hoeveel studenten er op een gegeven moment in de UB zitten. Hoe? Door middel van een hittecamera die bij de ingang van de UB geplaatst is, vertelt Raaimakers. Die ziet studenten in de vorm van rode vlekken (denk aan de film Predator) de UB binnenkomen. Op die manier kan het aantal studenten in het pand bij benadering geschat worden.

Wat studenten daarnaast vaak niet weten, is dat gedurende tentamenperiodes extra zalen worden vrijgemaakt voor studenten die willen blokken. Zoals de Tielezaal op de eerste verdieping. Dat gaat ook beter gecommuniceerd worden. Ook in andere gebouwen van de universiteit wordt momenteel geëxperimenteerd met het openstellen van collegeruimtes in drukke periodes.

Ook wordt de capaciteit van de UB in de binnenstad nooit maximaal gebruikt. Er zijn ‘verborgen’ studieplekken die onbezet blijven, zelfs in de tentamenperiodes, vertelt Raaimakers. “De UB in De Uithof is ontworpen als bieb, in de binnenstad is het veel onoverzichtelijker, en is het niet altijd duidelijk waar plekken zijn. We zijn in de binnenstad eigenlijk nooit 100 procent bezet daardoor.”

Afgelopen weken is er ook overlegd over een ander pijnpunt: namelijk dat veel studenten computerwerkplekken bezet houden zonder zelf aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door een boek op het toetsenbord te leggen om te voorkomen dat de computer in slaapstand gaat.

Een concrete oplossing voor dit probleem is er nog niet, aldus Dorinne Raaimakers van de UB. Maar er wordt hard naar een oplossing gezocht. Raaimakers vertelt dat ze de opiniebijdrage van Lennart van Doremalen op DUB met grote instemming heeft gelezen. Lennart geeft in dat stuk een aantal suggesties om het gedrag van notoire studieplekbezetters aan te pakken.

De UB nodigt studenten uit om mee te discussiëren over de problematiek rondom werkplekken. Op 17 september is er om 19.00 uur een brainstorm waar alle studenten voor uitgenodigd zijn (eten wordt verzorgd, graag vooraf aanmelden bij j.toenkkes@uu.nl).

UB-medewerkers willen op die avond ook met studenten brainstormen over het fietsenprobleem. De dikke rij fietsen aan De Drift is velen een doorn in het oog. De fietsenkelder op de binnenplaats wordt relatief weinig gebruikt. Even omfietsen naar de kelder is voor veel studenten momenteel nog te veel moeite. Raaimakers van de UB. “We merken dat de kelder te weinig gebruikt wordt, de hoge parkeerplaatsen al helemaal niet.”

Geschiedenisstudent Lucinda van Ewijk zat bij het overleg met de UB, en is heel blij met de toezeggingen die UB-medewerkers hebben gedaan. “Ze nemen onze aanbevelingen zeer serieus. We vinden het ook heel fijn dat studenten actief betrokken worden bij het bedenken van oplossingen voor het fietsenprobleem en het bezet houden van studieplekken.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail