Europese miljoenensubsidie voor twee Utrechtse onderzoekers

De European Research Council (ERC) heeft farmaceut Raymond Schiffelers en paleo-klimatoloog Appy Sluijs (foto) van de Universiteit Utrecht een ERC Starting Independent Researcher Grant toegekend van ieder maximaal 2 miljoen euro. Hiermee kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

Raymond Schiffelers doet bij Biofarmacie en Farmaceutische Technologie onderzoek naar de communicatie van kankercellen met hun omgeving. Om verder te groeien en uit te zaaien communiceren ze bijvoorbeeld met bloedvaten om meer zuurstof en voedingsstoffen te krijgen, of met immuuncellen om te voorkomen dat ze worden aangevallen.

Die communicatie vindt plaats in de vorm van kleine berichtjes: minuscule blaasjes van slechts honderd nanometer met daarin de boodschap in de vorm van eiwitten of korte RNA-moleculen, worden van de kankercel afgesnoerd of door de cel uitgescheiden. Deze blaasjes vinden hun doel en leveren de boodschap af.

Schiffelers en zijn team van vijf onderzoekers testen of deze berichten nagemaakt kunnen worden en of de boodschap veranderd kan worden. Doel is om hiermee een nieuwe vorm van kankertherapie te introduceren die niet gebaseerd is op een aanval op de tumorcel maar op het verstoren van zijn communicatie met de omgeving.

OCEAANVERZURING

Appy Sluijs richt zich op de effecten van de door CO2-uitstoot veroorzaakte verzuring van de oceanen in heden en verleden. Daarbij kijkt hij met name naar de gevolgen van de verzuring voor een belangrijke groep algen, de dinoflagellaten.

Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de koolstofchemie van dinoflagellaten verandert met de CO2-concentratie en de zuurgraad van de oceaan. Op basis van de chemische samenstelling van fossielen van dinoflagellaten uit verschillende perioden hoopt Sluijs met zijn team een nieuwe manier te ontwikkelen om de zuurgraad en het CO2-gehalte van het zeewater in die perioden te reconstrueren.

Uiteindelijk doel van het onderzoek is het bepalen van het aandeel van oceaanverzuring in biologische, ecologische en evolutionaire veranderingen in het verleden. De onderzoekers hopen met name meer inzicht te krijgen in de gebeurtenissen in de oceanen rond 55 miljoen jaar geleden, toen er sprake was van een snelle stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer..

Het gehonoreerde onderzoek van Appy Sluijs zal ook nieuw licht werpen op de verwerving van CO2 door plankton. Bovendien kan het onderzoek, op basis van informatie over ontwikkelingen in het verleden, biologische organismen aanwijzen die vermoedelijk extra kwetsbaar zijn voor oceaanverzuring.

EH (Bron: Perscommunicatie UU)

Advertentie