Frans Pennings krijgt Zweeds eredoctoraat

Body: 

Frans Pennings, hoogleraar Sociaal Recht, ontving eind oktober een eredoctoraat van de Universiteit van Göteborg waar hij de afgelopen drie jaar visiting professor was.

Frans Pennings, hoogleraar Sociaal Recht, ontving eind oktober een eredoctoraat van de Universiteit van Göteborg waar hij de afgelopen drie jaar visiting professor was.

Pennings wordt gezien als toonaangevende juridische expert op het gebied van nationaal en internationaal socialezekerheidsrecht en het grensgebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Een van de onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt zijn de gevolgen van de verdragen van de Internationale arbeidsorganisatie in de lidstaten, de EU de sociale zekerheid instrumenten, nationaal recht, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte-uitkeringen, en de omvang van de arbeidsovereenkomst.

Hij schreef veel artikelen en boeken over internationaal en Europees arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht en is ook redacteur van het peer-reviewed European Journal of social security. Daarnaast was hij mede-aanvrager van het internationale KP-7 project over European citizenship dat in 2013 gehonoreerd is. Pennings is aanvrager en programmaleider, met  Janneke Plantenga van de Utrecht University School of Economics U.S.E., van het grote programma Levensloop en sociale zekerheid

Facebook Twitter Whatsapp Mail